Daifuku ได้พัฒนาระบบการขนถ่ายสัมภาระให้กับสนามบินหลายแห่งโดยร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และนิวซีแลนด์ ด้วยเทคโนโลยีในด้านสายพานลำเลียงและระบบความปลอดภัยที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในตลาดสหรัฐฯ ระบบถาดเอียงที่ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก กระบวนการเช็คอินสัมภาระแบบอัตโนมัติที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากหลายสนามบิน และระบบชุดถาดลำเลียงที่สามารถทำงานด้วยความเร็วที่มากที่สุดของโลกคือ 600 เมตรต่อนาทีทำให้ Daifuku สามารถจัดสรรโซลูชันชั้นยอดให้กับสนามบินทั่วทั้งโลกได้

โซลูชันสำหรับสนามบิน

การเช็คอิน

การเช็คอิน

สายพานลำเลียงที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือของ Daifuku จะทำให้เกิดการทำงานที่เหมาะสมกับสัมภาระในระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน นอกจากจะมีโซลูชันที่สามารถช่วยลดแรงงานของพนักงานในการเช็คอินแล้ว Daifuku ยังได้พัฒนาระบบการเช็คอินแบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานในสนามบินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบตรวจสอบสัมภาระ

ระบบตรวจสอบสัมภาระ

ระบบสายพานลำเลียงจะตรวจสอบกระเป๋าทุกใบด้วยกระบวนการสแกนหลายขั้นตอนที่ใช้การเอ็กซ์เรย์และระบบตรวจจับระเบิด (Explosion Detection Systems หรือ EDS) ระบบจะส่งกระเป๋าใบที่ไม่มีความผิดปกติใดๆ ไปยังบริเวณจัดเก็บสัมภาระของเครื่องบินและจะส่งกระเป๋าใบที่ต้องสงสัยไปยังพื้นที่ที่แยกไว้ต่างหากเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

ระบบสายพานและระบบการคัดแยก

ระบบสายพานและระบบการคัดแยก

โซลูชันการขนส่งกระเป๋าสัมภาระและการคัดแยกของ Daifuku มีระบบสายพานลำเลียงที่สามารถขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระได้ไม่ว่าจะมีลักษณะและขนาดใดๆ ก็ตาม รวมถึงระบบถาดคัดแยกแบบเอียงและระบบชุดถาดลำเลียงด้วย เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ากระเป๋าแต่ละใบจะได้รับการจัดส่งและคัดแยกไปอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสนามบินภายในประเทศที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ไปจนถึงสนามบินระหว่างประเทศขนาดใหญ่ Daifuku ก็สามารถสร้างสรรค์ระบบและโครงสร้างการทำงานให้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

การจัดเก็บแบบชั่วคราว

early baggage

โซลูชันของ Daifuku จะช่วยให้สนามบินแต่ละแห่งสามารถจัดการกับสัมภาระในการจัดเก็บแบบชั่วคราวได้ ในกรณีที่ผู้โดยสารเช็คอินเที่ยวบินล่วงหน้าเป็นเวลานานๆ หรือต้องแวะพักระหว่างเดินทาง สนามบินสามารถติดตั้งสายการจัดเก็บแบบสายพาน หรือแม้แต่รวมอุปกรณ์เข้ากับคลังจัดเก็บระบบอัตโนมัติในระบบถาดลำเลียงสัมภาระ

การโหลดสัมภาระ

สายพานลำเลียงแบบหมุนจะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานของตนได้ในตำแหน่งที่เตรียมไว้ ในกรณีที่งานมีปริมาณมาก ก็สามารถเพิ่มจำนวนบุคลากรเข้าไปจัดการงานดังกล่าวเพื่อเร่งกระบวนการทำงานได้

จุดรับสัมภาระ

จุดรับสัมภาระ

การติดตั้งสายพานลำเลียงแบบหมุนวนจะช่วยให้นักเดินทางจำนวนมากเข้าถึงสัมภาระได้พร้อมกัน ระบบนี้ออกแบบมาโดยยึดตามหลักความปลอดภัยเป็นอย่างแรกซึ่งทำให้มือของนักเดินทางจะไม่ถูกหนีบเข้าในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่และป้องกันไม่ให้เกาะพันกัน

การตรวจสอบระบบ

การตรวจสอบระบบ

โซลูชันนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระบบขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระได้ตามเวลาจริง ด้วยความสามารถในการตรวจสอบสถานะการขนส่งลำเลียงได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สนามบินหลายแห่งสามารถพัฒนาระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาพรวมให้ดียิ่งขึ้นได้

บริการด้านการบำรุงรักษาและการดำเนินงาน

บริการด้านการบำรุงรักษาและการดำเนินงาน

Elite Line Services เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม Daifuku Group ที่คอยรองรับสนามบินหลายแห่งเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระสำหรับการบริการด้านการบำรุงรักษาและการดำเนินงาน บริการบำรุงรักษาเกี่ยวกับสะพานเทียบเครื่องบินและอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน (GSE) รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ของสนามบิน

กรณีศึกษา

  • สนามบินนานาชาติคุนหมิง ฉางชุย

    สนามบินนานาชาติคุนหมิง ฉางชุย

    สนามบินที่ใหญ่เป็นลำดับที่สี่ของประเทศจีนแห่งนี้ได้ทำการติดตั้งระบบการขนถ่ายสัมภาระที่มีถาดคัดแยกไว้เรียบร้อยแล้ว
    สนามบิน ประเทศจีน