Event Calendar

Annual Schedule
Annual Schedule

2023

 • Daifuku FY2022 Q3 Earnings Announcement

2022

 • Daifuku Investor Relations Day 2022
 • Daifuku FY2022 Q2 Earnings Announcement
 • Hini Arata Kan Tour for Daifuku's Shareholders
 • Daifuku FY2022 Q1 Earnings Announcement
 • Annual Shareholders Meeting at Daifuku Headquarters, Osaka
 • Daifuku FY2021 Earnings Announcement
 • Daifuku FY2021 Q3 Earnings Announcement

2021

 • Daifuku FY2021 Q2 Earnings Announcement
 • Daifuku FY2021 Q1 Earnings Announcement
 • Annual Shareholders Meeting at Daifuku Headquarters, Osaka
 • Daifuku FY2020 Earnings Announcement
 • Daifuku FY2020 Q3 Earnings Announcement

2020

 • Daifuku FY2020 Q2 Earnings Announcement
 • Daifuku FY2020 Q1 Earnings Announcement
 • Annual Shareholders Meeting at Daifuku Headquarters, Osaka
 • Daifuku FY2019 Earnings Announcement
 • Daifuku FY2019 Q3 Earnings Announcement

2019

 • Hini Arata Kan Tour for Daifuku's Shareholders
 • Daifuku FY2019 Q2 Earnings Announcement
 • Hini Arata Kan Tour for Daifuku's Shareholders
 • Daifuku FY2019 Q1 Earnings Announcemen
 • Annual Shareholders Meeting at Daifuku Headquarters, Osaka
 • Daifuku FY2018 Earnings Announcement
 • Daifuku FY2018 Q3 Earnings Announcement