Automation that Inspires
Truyền cảm hứng cho xã hội, mang lại sự thịnh vượng và nâng cao chất lượng thông qua năng lực cốt lõi của chúng tôi – công nghệ xử lý vật liệu tự động.

Đặc sắc

Tin tức

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.