Intralogistics

Giải pháp theo ngành

Kinh nghiệm giải pháp tổng thể

Kinh nghiệm Giải pháp Tổng thể của Daifuku

Là công ty hàng đầu thế giới về tự động hóa xử lý vật liệu, Daifuku cung cấp các giải pháp toàn diện và hoàn chỉnh cho khách hàng. Trải nghiệm Giải pháp Tổng thể của Daifuku bao gồm tư vấn, lập kế hoạch, thiết kế, sản xuất, lắp đặt, hậu mãi, bảo trì, nâng cấp và retrofitting. Nền tảng sâu rộng và kinh nghiệm phong phú của chúng tôi giúp chúng tôi thiết kế các hệ thống tối ưu đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Xem Trải nghiệm Giải pháp Tổng thể

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.