Hệ Thống Băng Tải Xích - Power & Free Conveyor

Power & Free Conveyor là một hệ thống băng chuyền xích vận chuyển tải dọc theo một đường đã định và có thể dừng tại các vị trí định trước.
Đây là một hệ thống rất linh hoạt có thể truyền tải ở tốc độ phù hợp với các quy trình khác nhau, bao gồm sơn, lắp ráp, phân nhánh, lưu trữ và lắp ráp cuối cùng. Cấu trúc cơ bản bao gồm (1) một đường truyền lực dẫn động xích rèn loại X và (2) một đường tự do hỗ trợ xe đẩy và giá đỡ di chuyển qua các bộ đẩy cố định được gắn trên xích loại X.

Băng tải điện & miễn phí

  • Cho phép sử dụng hiệu quả không gian sàn bằng cách tận dụng không gian theo chiều dọc.
  • Bố cục có thể định cấu hình tự do theo cả hai hướng ngang và dọc.
  • Có khả năng bốc xếp tự động các đối tượng được vận chuyển.
  • Cho phép các tải tiếp tục được lưu trữ từ bất kỳ đâu trên đường băng tải.
  • Có khả năng tự động phân nhánh và hợp nhất để di chuyển các sóng mang theo một hướng cố định.
  • Ngăn chặn thiệt hại và va chạm giữa các đối tượng vận chuyển.
  • Cho phép dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng các dòng.
  • Cho phép điều khiển tập trung và phân tán qua máy tính.

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.