Daifuku phát triển hệ thống xử lý hành lý cho sân bay bằng hình thức hợp tác với các công ty trong Tập đoàn tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, và New Zealand. Với nhóm công nghệ băng tải vàa hệ thống an ninh đã tạo nên sự ảnh hưởn lớn trong thị trường Hoa Kỳ, hệ thống khay lật thật sự nổi tiếng trên thế giới, giải pháp đăng ký hành lý tự động hoạt động bằng sức kéo tại sân bay, và hệ thống vận chuyển hành lý hoạt động với tốc độ hàng đầu trên thế giới 600 m một phút, Daifuku cung cấp các giải pháp nổi bật cho sân bay trên toàn thế giới.

Giải pháp sân bay

Làm thủ tục

Làm thủ tục

Các băng chuyền an toàn và độ tin cậy cao của Daifuku vận chuyển hành lý liền lạc trong khi làm thủ tục đăng ký. Ngoài các giải pháp giúp người sử dụng tiết kiệm nhân viên đăng ký, Daifuku cũng phát triển hệ thống đăng ký tự động để các hoạt động tại sân bay có hiệu quả hơn.

Hệ thống kiểm tra hành lý

Hệ thống kiểm tra hành lý

Hệ thống băng chuyền trong dây chuyền kiểm tra từng hành lý với các thủ tục kiểm tra nhiều bước sử dụng tia x-quang và Hệ Thống Phát Hiện Thuốc Nổ (EDS). Hệ thống này chuyển các hành lý đã được kiểm tra vào khu vực chất tải sân bay và chuyển hành lý nghi ngờ đến khu vực riêng biệt để kiểm tra thêm.

Hệ thống băng chuyền và phân loại

Hệ thống băng chuyền và phân loại

Giải pháp vận chuyển và phân loại hành lý của Daifuku bao gồm băng tải đa năng có thể xử lý hành lý hầu như ở bất kỳ hình dáng và kích thước nào cũng như thiết bị phân loại khay lật và hệ thống vận chuyển hành lý để đảm bảo rằng từng hành lý đều được vận chuyển và phân loại đúng đắn. Từ các sân bay địa phương có quy mô nhỏ và vừa đến các sân bay trung tâm quốc tế lớn, Daifuku xây dựng các hệ thống và khuôn khổ hoạt động tối ưu.

Lưu trữ tạm thời

early baggage

Giải pháp của Daifuku cho phép các sân ban quản lý hành lý trong khi lưu trữ tạm thời khi hành khách làm thủ tục đăng ký sớm cho các chuyến bay hoặc cần nghỉ chân. Các sân bay có thể lắp dây chuyền lưu trữ theo băng chuyền hoặc thậm chí tích hợp thiết bị với nhà kho tự động trong hệ thống vận chuyển hành lý.

Chất hành lý

Băng chuyền kiểu kéo cho phép nhân viên làm tất cả công việc của họ ở một địa điểm ấn định. Trong những tình huống liên quan đến hành lý lớn, việc chỉ định nhiều nhân viên làm công việc có thể thúc đẩy quy trình chất tải.

Nhận hành lý

Nhận hành lý

Việc đưa vào sử dụng băng chuyền kiểu kéo cho phép một lượng lớn khách du lịch cùng nhận hành lý một lúc. Hệ thống áp dụng kiểu thiết kế hướng dấn an toàn, không làm khách du lịch bị kẹp tay trong những bộ phận chuyển động và giúp tránh trường hợp khó khăn.

Theo dõi hệ thống

Theo dõi hệ thống

Giải pháp này cho phép người sử dụng theo dõi hệ thống xử lý hành lý trong thời gian thực. Với khả năng liên tục theo dõi tình trạng hành trình vận chuyển, các sân bay có thể đẩy mạnh mức hiệu quả hoạt động toàn diện.

Dịch vụ bảo trì và hoạt động

Dịch vụ bảo trì và hoạt động

Elite Line Services, một công ty trong Tập đoàn Daifuku, hỗ trợ các hệ thống xử lý hành lý tại sân bay để thực hiện dịch vụ bảo trì và hoạt động, dịch vụ bảo trì cho khu vực cầu hành khách và thiết bị hỗ trợ mặt đất (GSE), cũng như các hoạt động sân bay khác.

Nghiên cứu trường hợp

  • Sân bay Quốc tế Kunming Changshui

    Sân bay Quốc tế Kunming Changshui

    Thiết lập một hệ thống xử lý hành lý bao gồm thiết bị phân loại khay tại trung tâm sân bay lớn nhất thứ tư ở Trung Quốc.
    Sân bay Trung Quốc