โซลูชั่นพาวเวอร์ซัพพลายไร้สาย

นับตั้งแต่การพัฒนาระบบจ่ายไฟแบบไม่สัมผัสแบบโมโนเรลแห่งแรกของโลกในปี 2536 ระบบพลังงานไร้สายของ Daifuku ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงยานยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ จอแบน (FPD) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร สะอาด ปลอดภัย และไม่ต้องบำรุงรักษา เรามียอดขายมากกว่า 8,000 หน่วย

ระบบชาร์จไร้สาย D-PAD

The D-PAD wireless charging system is a battery charging system that can be equipped to various mobile manipulators and AGVs.

แหล่งจ่ายไฟแบบไม่สัมผัส

The noncontact power supply system (HID) can supply power to systems without the need for trolleys or moveable cables.
Since it does not generate dust, the system is regularly used to power transportation and storage systems in cleanroom environments such as semiconductor and flat panel display production lines.

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์