ในปี 1957 Daifuku ได้ส่งมอบสายพานแบบโซ่รุ่นสำหรับการขนย้ายตัวถังรุ่นเป็นที่แรกของญี่ปุ่นให้แก่โรงงานผลิตยานยนต์ ตั้งแต่นั้นมา เราก็ประสบความสำเร็จกับผลลัพธ์ในกระบวนการเกือบทั้งหมดของการผลิตรถยนต์ สำหรับการก่อสร้างไลน์การประกอบหลัก นอกจากนวัตกรรมใหม่ของระบบสายพานแล้ว เรายังจัดเตรียมโซลูชันแบบต่างๆ เพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในการทำงานกับชิ้นส่วนที่ขนย้ายอยู่ในไลน์และชิ้นส่วนที่จัดส่งไปยังไลน์การประกอบ อย่างไรก็ตาม ระบบสำหรับการรับและจัดเก็บชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์และการเรียกคืนตามตารางเวลาการผลิตมักจะดำเนินการด้วยแรงงานคน เพื่อที่จะปรับปรุงการดำเนินงานดังกล่าว เราจึงได้พัฒนาและเปิดตัว SPDR (อ่านว่า สไปเดอร์) ในเดือนธันวาคม 2014 ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับคัดแยกและจัดเก็บชิ้นส่วนไว้ชั่วคราว

การพัฒนาระบบจัดเก็บแบบชั่วคราวและการคัดแยก “SPDR” แห่งแรกของโลก

การขนย้ายกล่องหลากหลายขนาดแบบอิสระ

SPDR ประกอบด้วยแขนที่สามารถลดระดับและยกระดับได้อย่างอัตโนมัติเพื่อหยิบกล่องบรรจุชิ้นส่วน คานหนึ่งตัวที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งสี่ทิศทาง พร้อมด้วยรางและเสารับน้ำหนักเพื่อรองรับคาน ระบบสามารถวางกล่องให้ตั้งซ้อนกันได้โดยตรงบนพื้นที่ว่างภายในเสารับน้ำหนัก ที่เชื่อมต่อบนแขนเป็นเทคโนโลยีที่มีกรรมสิทธิ์ และเป็นรายแรกของโลกที่สามารถทำงานกับกล่องที่มีขนาดต่างกันได้ แขนสามารถหยิบกล่องแบบทีละกล่องหรือหยิบแบบตั้งซ้อนก็ได้และสามารถจัดการกับกล่องบนชั้นเตี้ยๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การเรียกคืนแบบเลือกชิ้นส่วนและการเรียกคืนแบบกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนงานของไลน์นี้

ความต้องการของโลจิสติกส์ชิ้นส่วนเครื่องกล

สำหรับโรงงานผลิตยานยนต์จะมีการจัดเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ชั่วคราวก่อนที่จะส่งไปยังไลน์การผลิต มีอยู่หลายแห่งที่จะวางชิ้นส่วนไว้ชั่วคราวบนพื้นและจากนั้นจึงเรียกคืนและคัดแยกด้วยแรงงานคน ซึ่งเป็นงานที่หนักมากเกินไปสำหรับพนักงานเนื่องจากกล่องบรรจุชิ้นส่วนจะมีน้ำหนักประมาณ 20 กก. นอกจากนี้ เราได้รับคำร้องมากมายจากลูกค้าที่มีความต้องการดังนี้

  1. ใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
  2. การทำงานแบบอัตโนมัติกับกล่องที่มีขนาดไม่เท่ากัน
  3. ใช้เวลากับการติดตั้งและเดินเครื่องการทำงานของระบบน้อยลง
  4. ใช้เวลาในการย้ายตำแหน่งและการเปลี่ยนโครงสร้างหลังจากการติดตั้งให้น้อยที่สุด
  5. ปรับปรุงประสิทธิภาพของทิศทางและระยะเวลาในการคัดแยกกล่อง
  6. เพิ่มเติมระบบอัตโนมัติแบบอิสระ และ
  7. เรียกคืนกล่องได้ในกรณีที่ระบบไม่ทำงาน

โซลูชันสำหรับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโลจิสติกส์ชิ้นส่วนอะไหล่

การพัฒนาของ SPDR เริ่มต้นจากการตอบสนองความต้องการในแนวคิดของโรงงานเครื่องจักรกลที่มีชิ้นส่วนยึดกับที่ขนาดเล็ก เช่น ราง และทำให้พนักงานสามารถทำงานกับกล่องต่างๆ ได้ในกรณีที่ระบบไม่ทำงาน SPDR สามารถจัดเก็บกล่องได้อย่างอิสระ ซึ่งขนาดและปริมาณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน โดยใช้วิธีการโหลดบนพื้นแบบทั่วไป
ระบบสามารถทำการจัดเก็บและเรียกคืนได้ถึง 80 รอบต่อชั่วโมง เมื่ออุปกรณ์มีพื้นที่แต่ละด้านกว้าง 7 ม. พร้อมทั้งสามารถทำงานได้อย่างอิสระ จะทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งของพอร์ตขาเข้าและขาออกไว้ที่ใดก็ได้ตามที่ต้องการ พร้อมทั้งทำการดัดแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในเวลาไม่นานแม้ว่าจะเป็นหลังจากการติดตั้ง
สำหรับการเรียกคืน สามารถทำงานได้ถึงสามรูปแบบดังนี้ รูปแบบเข้าก่อนออกก่อนจะเรียกคืนเฉพาะกล่องที่หยิบอยู่และเก็บกล่องที่เหลือเข้าที่ รูปแบบการเรียกคืนแบบหน่วยจะส่งออกกล่องที่ตั้งซ้อนกันอยู่ซึ่งมีชุดหมายเลขเดียวกัน และการเรียกคืนแบบเลือกกล่องเพื่อที่จะเลือกกล่องที่ต่างชนิดกันและนำส่งทั้งหมดในครั้งเดียว ระบบสามารถทำงานได้กับภาชนะที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปทั้งหมดได้แก่ ภาชนะแบบมาตรฐาน แบบถือได้ด้วยมือ แบบสองสี และแบบแตกหักง่าย ซึ่งแต่ละชิ้นอาจจะมีน้ำหนักถึง 20 กก. และกล่องที่ตั้งซ้อนกันอาจจะมีน้ำหนักถึง 150 กก. นอกจากฟังก์ชันครบวงจรสำหรับการควบคุมคลังสินค้าแล้ว ระบบได้จัดเตรียมส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมแบบต่างๆ ที่ช่วยให้ทำการตรวจสอบการจัดเก็บ การเรียกคืน และสินค้าคงคลังผ่านแท็บเล็ตได้

< ข่าวสาร DAIFUKU ลำดับที่ 211 (เมษายน 2005) >