ในปัจจุบันนี้เมื่อระบบโลจิสติกส์มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการ เช่น ฟังก์ชันที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบ ERP และระบบการผลิต/การขาย/การจัดการ จึงจำเป็นต้องมีระบบรับส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน รวมถึงการปรับปรุงทั้งการขนส่งและการจัดส่งให้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้นำเอาการทำงานของสินค้าและข้อมูลมารวมเข้าด้วยกันโดยใช้ระบบที่ดีที่สุดเชื่อมโยงอาคารกระจายสินค้ากับซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน การจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้ระบบทั้งหมด พร้อมทั้งบรรลุการปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายสินค้าในภาพรวมโดยใช้งานแพ็คเกจโซลูชันการกระจายสินค้าของเรา ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความเชี่ยวชาญในการขนถ่ายวัตถุ

ผลิตภัณฑ์

ระบบการจัดการกับคลังสินค้า (WMS)

ระบบการจัดการกับคลังสินค้า (WMS)

ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ของ Daifuku ได้ผสานรวมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยไว้ด้วยกัน กับอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการกระจายสินค้าเพื่อสร้างระบบข้อมูลโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพขึ้นมา ระบบนี้จะสร้างเสริมและพัฒนาต่อยอดได้โดยง่าย โดยระบบ WMS ของ Daifuku สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องและความต้องการที่หลากหลายได้ตั้งแต่การดำเนินงานเบี้ยงต้นไปจนถึงกระจายสินค้าในระดับสูง

ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ

ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ

เราได้พัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติขึ้นมาตามประสบการ์ทีได้ดำเนินการติดตั้งระบบมามากมาย ฟังก์ชันทำงานที่หลากหลายซึ่งจำเป็นสำหรับพื้นที่การทำงาน รวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่มีการทำงาน การควบคุมจำนวน และฟังก์ชันตรวจเช็คสินค้าคงเหลือได้ถูกนำมารวมกับเป็นแพ็คเกจเดียว ระบบนี้สามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน