LinkedInHệ thống chọn hàng tận tay

Lấy hàng từ người đến tận nơi (GTP) là một hệ thống tự động cung cấp một thùng chứa hàng và một thùng order collection hàng cho nhân viên. Người vận hành chỉ phải làm theo hướng dẫn trên màn hình và chọn số lượng cần thiết từ các thùng chứa hàng tồn kho được cung cấp đến thùng chứa order collection. Thao tác đơn giản này làm cho hệ thống ít bị chênh lệch năng suất tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người vận hành. So với việc lấy hàng bằng xe đẩy, không cần phải đi vòng quanh để tìm kệ, điều này giúp cải thiện hiệu quả công việc và giảm bớt gánh nặng vật chất cho người lao động.

Quick Pick Station – 1:1 model

Cả vùng chứa hàng tồn kho và vùng chứa order collection đều được cung cấp tự động cho người vận hành. Người vận hành chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình và chọn số lượng cần thiết. Vì cả hai thùng chứa được cung cấp cùng một lúc, nên không có khả năng đặt các vật phẩm đã chọn vào thùng thu gom sai.

Quick Pick Station – 1:N model

Một phiên bản thực hiện các thao tác chọn hàng từ một vùng chứa hàng tồn kho đến nhiều vùng chứa order collection.

  • Hệ thống trên được cung cấp như một phần của hệ thống tự động hóa. Xin lưu ý rằng chúng tôi không bán thiết bị của chính nó.
Trung tâm Demo công nghệ mới nhất của Daifuku "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Trung tâm Demo công nghệ mới nhất của Daifuku "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.