LinkedInRobot nhặt vỏ / Robot Palletizer / Robot Depalletizer

Robot chọn số lượng đặt hàng trong trường hợp các đơn vị và xếp chúng trên một pallet vận chuyển. So với việc chọn và xếp hàng thủ công, hệ thống này có thể giảm bớt sự thay đổi của hình thức tải và tạo điều kiện tải ổn định cho lô hàng. Mỗi đơn vị có thể xử lý tối đa 600 trường hợp mỗi giờ, giải phóng khoảng ba nguồn nhân lực quý giá khỏi công việc đơn điệu.

Tự động xếp hàng từ pallet hàng tồn kho đến pallet vận chuyển

Robot chọn các sản phẩm từ các pallet hàng tồn kho và xếp lên một pallet vận chuyển để tạo ra một pallet đặt hàng. Nếu thứ tự xếp chồng trên pallet được chỉ định, thì các pallet hàng tồn kho sẽ được đưa từ kho tự động đến vị trí rô bốt theo trình tự đã chỉ định. Mô hình xếp chồng tối ưu được tính toán bởi trình mô phỏng, giúp tạo ra các hình thức vận chuyển ổn định.

Chọn từ pallet hàng tồn kho đến băng tải

Robot chọn số lượng do máy tính hướng dẫn trong trường hợp đơn vị và đưa chúng lên băng tải. Sau khi chọn đủ số lượng cần thiết, các pallet hàng tồn kho được lưu trữ lại trong kho tự động.

Tự động tải lên pallet hộp cuộn

Rô-bốt tự động tải các thùng giấy đã được sắp xếp theo thứ tự và sắp xếp trước theo điểm đến vào một pallet hộp cuộn. Bộ mô phỏng tự động tính toán mô hình xếp chồng tối ưu, làm cho quy trình xếp hỗn hợp lên pallet hoàn toàn tự động.

Ví dụ ứng dụng

  • Hệ thống trên được cung cấp như một phần của hệ thống tự động hóa. Xin lưu ý rằng chúng tôi không bán robot của chính nó.
Trung tâm demo công nghệ mới nhất của Daifuku "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Trung tâm demo công nghệ mới nhất của Daifuku "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.