LinkedInBổ sung tự động

Bổ sung Pallet tự động để chọn trường hợp

Phương pháp thông thường

Hoạt động bổ sung thông thường sử dụng xe nâng hàng để thu thập các pallet trống từ các cửa sổ chọn và bổ sung các pallet đầy đủ từ khu vực kho hàng. Điều này đòi hỏi người vận hành xe nâng và có thể dẫn đến lỗi bổ sung, tai nạn và mất thời gian vận hành trong khi chờ bổ sung.

Giải pháp tự động

Hệ thống bổ sung tự động của Daifuku sử dụng AS/RS tải đơn vị để giải quyết vấn đề. stacker crane tự động thu thập các pallet trống từ cửa sổ lấy hàng và cung cấp pallet đầy đủ từ kho của nó. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết của người vận hành xe nâng và các lỗi đi kèm của con người cũng như mất thời gian vận hành.

Bổ sung trường hợp tự động để nhặt mảnh

Phương pháp thông thường

Các phương pháp bổ sung thủ công thông thường yêu cầu công nhân bổ sung, những người có thể mắc lỗi và bổ sung các cửa sổ chọn sai. Thời gian hoạt động có giá trị cũng bị mất trong khi sửa lỗi bổ sung hoặc chờ hoàn thành việc bổ sung.

Giải pháp tự động

Hệ thống bổ sung tự động của Daifuku sử dụng AS/RS tải nhỏ để giải quyết vấn đề. Cần cẩu tự động bổ sung các làn đệm chọn hàng một cách kịp thời để loại bỏ hoàn toàn nhu cầu bổ sung công nhân cũng như các lỗi của con người và mất thời gian vận hành.
Trung tâm demo công nghệ mới nhất của Daifuku "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Trung tâm demo công nghệ mới nhất của Daifuku "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.