LinkedInระบบหยิบสินค้าสู่คน

การหยิบสินค้าต่อบุคคล (GTP) คือระบบที่จัดหาคอนเทนเนอร์สต็อกและคอนเทนเนอร์การ order collection ให้กับพนักงานโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเท่านั้น และเลือกปริมาณที่ต้องการจากคอนเทนเนอร์สินค้าคงคลังที่จัดหาไปยังคอนเทนเนอร์ order collection การดำเนินการง่ายๆ นี้ทำให้ระบบมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างในการผลิตน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับการหยิบรถเข็นแล้ว ไม่จำเป็นต้องเดินไปรอบๆ เพื่อค้นหาชั้นวาง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแบ่งเบาภาระทางกายภาพของพนักงาน

Quick Pick Station – 1:1 model

ทั้งคอนเทนเนอร์สินค้าคงคลังและคอนเทนเนอร์การ order collection จะถูกส่งไปยังผู้ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานเพียงทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและเลือกปริมาณที่ต้องการ เนื่องจากคอนเทนเนอร์ทั้งสองมีการจัดส่งพร้อมกัน จึงไม่มีโอกาสวางสินค้าที่เลือกไว้ในคอนเทนเนอร์รวบรวมที่ไม่ถูกต้อง

Quick Pick Station – 1:N model

เวอร์ชันที่ดำเนินการเบิกสินค้าจากคอนเทนเนอร์สินค้าคงคลังหนึ่งไปยังคอนเทนเนอร์การ order collection หลายรายการ

  • ระบบข้างต้นมีให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตโนมัติ โปรดทราบว่าเราไม่ได้ขายอุปกรณ์ด้วยตัวเอง

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์