LinkedInระบบหยิบสินค้าสู่คน

การหยิบสินค้าต่อบุคคล (GTP) คือระบบที่จัดหาคอนเทนเนอร์สต็อกและคอนเทนเนอร์การ order collection ให้กับพนักงานโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเท่านั้น และเลือกปริมาณที่ต้องการจากคอนเทนเนอร์สินค้าคงคลังที่จัดหาไปยังคอนเทนเนอร์ order collection การดำเนินการง่ายๆ นี้ทำให้ระบบมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างในการผลิตน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับการหยิบรถเข็นแล้ว ไม่จำเป็นต้องเดินไปรอบๆ เพื่อค้นหาชั้นวาง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแบ่งเบาภาระทางกายภาพของพนักงาน

Quick Pick Station – 1:1 model

ทั้งคอนเทนเนอร์สินค้าคงคลังและคอนเทนเนอร์การ order collection จะถูกส่งไปยังผู้ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานเพียงทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและเลือกปริมาณที่ต้องการ เนื่องจากคอนเทนเนอร์ทั้งสองมีการจัดส่งพร้อมกัน จึงไม่มีโอกาสวางสินค้าที่เลือกไว้ในคอนเทนเนอร์รวบรวมที่ไม่ถูกต้อง

Quick Pick Station – 1:N model

เวอร์ชันที่ดำเนินการเบิกสินค้าจากคอนเทนเนอร์สินค้าคงคลังหนึ่งไปยังคอนเทนเนอร์การ order collection หลายรายการ

  • ระบบข้างต้นมีให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตโนมัติ โปรดทราบว่าเราไม่ได้ขายอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีล่าสุดของ Daifuku "Hini Arata Kan"

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีล่าสุดของ Daifuku "Hini Arata Kan"

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา