LinkedInหุ่นยนต์หยิบเคส / Robot Palletizer / Robot Depalletizer

หุ่นยนต์จะเลือกปริมาณที่สั่งซื้อในหน่วยเคสและจัดวางซ้อนบนพาเลทสำหรับการขนส่ง เมื่อเทียบกับการหยิบและการเรียงซ้อนด้วยตนเอง ระบบนี้สามารถลดความผันแปรของรูปแบบการบรรทุก และสร้างสภาพการบรรทุกที่มั่นคงสำหรับการจัดส่ง แต่ละหน่วยสามารถประมวลผลได้สูงถึง 600 กรณีต่อชั่วโมง ทำให้ทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าประมาณสามตัวว่างจากการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ

การจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติจากพาเลทสินค้าคงคลังไปยังพาเลทสำหรับการขนส่ง

หุ่นยนต์จะหยิบสินค้าจากพาเลทสินค้าคงคลังและจัดเรียงบนพาเลทสำหรับการขนส่งเพื่อทำการสั่งซื้อพาเลท หากมีการระบุลำดับการซ้อนบนพาเลท พาเลทสินค้าคงคลังจะถูกป้อนจากคลังสินค้าอัตโนมัติไปยังตำแหน่งหุ่นยนต์ในลำดับที่ระบุ รูปแบบการเรียงซ้อนที่เหมาะสมที่สุดจะคำนวณโดยเครื่องจำลอง ทำให้สามารถสร้างแบบฟอร์มการจัดส่งที่เสถียรได้

การเลือกจากพาเลทสินค้าคงคลังไปยังสายพานลำเลียง

หุ่นยนต์จะเลือกปริมาณที่สั่งโดยคอมพิวเตอร์ในกรณียูนิตและวางไว้บนสายพานลำเลียง หลังจากเลือกปริมาณที่ต้องการแล้ว พาเลทสินค้าคงคลังจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าอัตโนมัติอีกครั้ง

โหลดอัตโนมัติไปยังพาเลทกล่องม้วน

หุ่นยนต์จะบรรจุกล่องที่จัดเรียงล่วงหน้าตามปลายทางลงในพาเลทกล่องโดยอัตโนมัติ เครื่องจำลองจะคำนวณรูปแบบการเรียงซ้อนที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ์

ตัวอย่างการสมัคร

  • ระบบข้างต้นมีให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตโนมัติ โปรดทราบว่าเราไม่ขายหุ่นยนต์ด้วยตัวเอง
Daifuku's latest technology Demo Center "Hini Arata Kan"

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

Daifuku's latest technology Demo Center "Hini Arata Kan"

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์