LinkedInTrung tâm phân phối bán lẻ

Trung tâm phân phối bán lẻ

Trong những năm gần đây, sự thiếu hụt lao động trong ngành logistics là một vấn đề ngày càng trở nên nổi bật. Theo một khảo sát, tình trạng thiếu lao động rõ nét nhất trong lĩnh vực vận tải (71,9%), tiếp theo là bốc xếp (69,2%) và chế biến phân phối (51,1%).

Do đó, chi phí nhân sự cho công nhân trung tâm phân phối đang tăng lên. Đặc biệt, ở những khu vực tập trung nhiều cơ sở phân phối, việc thuê nhân công có kinh nghiệm diễn ra khá tranh giành. Có nghĩa là tăng lương và môi trường làm việc tốt hơn là bắt buộc để tập hợp lực lượng lao động.

Với dự đoán số lượng công nhân giảm hơn nữa, tình trạng thiếu lao động cho các địa điểm phân phối sẽ tiếp tục trầm trọng hơn. Để duy trì mạng lưới phân phối, kiểm soát chi phí lao động gia tăng và cải thiện điều kiện làm việc, nhu cầu tự động hóa ngày càng tăng.

Logistics cho các cửa hàng bán lẻ vừa và lớn

Các trung tâm phân phối của ngành bán lẻ thường xuyên đóng vai trò là trung tâm phân phối và trung chuyển. Có nghĩa là họ cung cấp chức năng lưu trữ (phân phối) và phân loại, thu thập và vận chuyển (chuyển giao). Hầu hết các trung tâm phân phối hướng tới các siêu thị và cửa hàng đặc sản đều có chức năng cung cấp và phân phối sản phẩm được tối ưu hóa. Chúng được xây dựng bởi các cửa hàng hoặc được gia công cho các công ty hậu cần bên thứ ba.

Quy trình vận hành đối với thực phẩm không hư hỏng và hàng hóa hàng ngày

Việc đến hàng hóa được xử lý khác nhau trong hệ thống trung tâm phân phối (DC) và trung tâm trung chuyển (TC). Hàng hóa vào hệ thống DC được phân chia dựa trên tần suất vận chuyển thành bốn loại: rất cao (SA), cao (A), trung bình hoặc thấp (B/C) và hàng hóa nhỏ (tập hợp con của C). Sau đó chúng được lưu trữ dựa trên khối lượng, tần suất và hình thức vận chuyển. Để so sánh, hàng hóa vào hệ thống TC không được lưu kho mà được vận chuyển bằng băng tải thẳng đến sorting system.

Quy trình vận hành đối với thực phẩm không hư hỏng và hàng hóa hàng ngày

Luồng lưu trữ

 • 1. Hàng hóa của hệ thống DC được kiểm tra khi đến nơi bằng máy quét cầm tay.

 • 2. Hàng hóa thuộc nhóm SA, được vận chuyển với số lượng lớn, được lưu trữ bằng pallet.

 • 3. Hàng hóa trong nhóm A được lưu trữ tự động bằng Phương tiện chuyển hàng (STV). Những điều này làm giảm số tiền chi cho người lái xe nâng và tăng độ an toàn cho kho hàng.

 • 4. STV vận chuyển hàng hóa nhóm A đến unit load AS/RS loại kép để lưu trữ.

 • 5. Hàng hóa nhóm B và C được lưu trữ trong kho mini load AS/RS.

 • 6. Hàng hóa nhỏ được lưu trữ trong unit load AS/RS và được tự động cung cấp đến các địa điểm lấy hàng. Công nhân tự thêm chúng vào flow rack.

 • 7. Hàng hóa TC được bốc dỡ từ xe tải trực tiếp lên băng tải và được kiểm tra tự động bằng máy đọc mã vạch lắp phía trên băng tải.

Dòng vận chuyển

 • 1. Hộp SA được chọn từ phía sau của giá đỡ pallet và đưa lên băng tải.

 • 2. Các thùng hàng nhóm A được chuyển từ unit load AS/RS đến trạm lấy hàng và sau khi được chọn sẽ được đưa lên băng tải. Hệ thống loại kép tăng thông lượng lưu trữ và truy xuất của unit load AS/RS.

 • 3. Hàng hóa B và C được lấy ra từ mini load AS/RS theo từng trường hợp.

 • 4. Hàng hóa nhỏ được thu gom từ flow rack bằng xe chở hàng.

 • 5. Sau khi được chọn, các thùng được dán nhãn bằng máy dán nhãn tự động.

 • 6. Hàng hóa DC được kết hợp với hàng hóa TC và được tự động sắp xếp vào các máng khác nhau dựa trên điểm đến.

 • 7. Từ máng trượt, các thùng được sắp xếp vào xe hàng dựa trên loại hoặc lối đi trong cửa hàng. Đối với các cửa hàng nhỏ, các thùng hàng được sắp xếp theo máng dựa trên tuyến đường vận chuyển, sau đó được thêm vào xe đẩy tùy theo cửa hàng.

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.