นวัตกรรม

เทคโนโลยี ระบบ และโซลูชันขั้นสูงของ Daifuku ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และนำเสนอนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอาชนะความท้าทายมากมาย เราเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าบางอย่างที่จะกำหนดอนาคต

ที่โดดเด่น

GTP ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากในการหยิบสินค้า

Jupiter Shop Channel Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทช้อปปิ้งทีวีชั้นนำของญี่ปุ่น เปิดฐานโลจิสติกส์ที่ทันสมัยในเมืองฟุนาบาชิ จังหวัดชิบะ ในเดือนเมษายน 2565 เราได้ขอให้ Jun Takei จากกลุ่มควบคุมการขนส่งแผนกโลจิสติกส์ของแผนกบริหารองค์กร บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

  • นวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม