Sự bền vững

Daifuku đặt mục tiêu hiện thực hóa một xã hội bền vững và tất cả nhân viên đều cố gắng cân bằng các giá trị kinh tế và xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của họ. Phần này giới thiệu các sáng kiến và hoạt động bền vững của Tập đoàn Daifuku đã giúp khách hàng của chúng tôi giải quyết các SDG.

ĐẶC SẮC

Sống Cùng Thiên Nhiên: Bảo tồn Đa dạng Sinh học tại Nhà máy Hàng đầu của Daifuku

Nhà máy hàng đầu của Daifuku là Shiga Works được bao quanh bởi môi trường thiên nhiên phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật khác nhau. Để bảo vệ cuộc sống của những sinh vật này và bảo tồn môi trường tự nhiên quý giá này cho các thế hệ tương lai, Daifuku tham gia vào nhiều hoạt động bảo tồn.

  • Bền vững

Đọc thêm

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.