Lịch sử

Daifuku luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đóng góp cho tiến bộ xã hội. Chúng tôi đã đóng vai trò dẫn đầu trong ngành của mình bằng cách hỗ trợ sự phát triển của ngành với vô số hệ thống và thiết bị xử lý vật liệu sáng tạo, một số trong số đó là lần đầu tiên có mặt tại Nhật Bản hoặc thậm chí trên thế giới. Chúng tôi nhìn lại một số cột mốc quan trọng của chúng tôi.

ĐẶC SẮC

Hệ thống Telelift Monorail được sử dụng trong bệnh viện và thư viện

Năm 1975, Daifuku giao Telelift đầu tiên, một hệ thống chạy ngang trần nhà và vận chuyển tài liệu cũng như các vật liệu khác cho Bệnh viện Chữ Thập Đỏ Omiya. Kể từ đó, hệ thống này đã được sử dụng trong các thư viện, công ty và những nơi khác trên khắp Nhật Bản, nơi nó góp phần đơn giản hóa các công việc hành chính.

  • Môn lịch sử

Đọc thêm

Công nghệ kiểm soát Ngoài việc xử lý vật liệu: Thành lập các công ty mới trong liên doanh nội bộ đầu tiên của Daifuku

Vào tháng 4 năm 1975, chúng tôi đã thành lập hai công ty, Contec và Paltec, với tư cách là công ty con, trong dự án kinh doanh nội bộ đầu tiên của Daifuku. Hai công ty sẽ áp dụng các công nghệ điều khiển mà chúng tôi đã phát triển trong việc xử lý vật liệu cho các lĩnh vực khác.

  • Môn lịch sử

Đọc thêm

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.