Lịch sử

Daifuku luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đóng góp cho tiến bộ xã hội. Chúng tôi đã đóng vai trò dẫn đầu trong ngành của mình bằng cách hỗ trợ sự phát triển của ngành với vô số hệ thống và thiết bị xử lý vật liệu sáng tạo, một số trong số đó là lần đầu tiên có mặt tại Nhật Bản hoặc thậm chí trên thế giới. Chúng tôi nhìn lại một số cột mốc quan trọng của chúng tôi.