Logistik & Transport (Thụy Điển)

Hậu cần & vận tải

Nhóm Daifuku Châu Âu sẽ trưng bày tại triển lãm Logistik & Transport ở Thụy Điển vào tháng 10 này.

Ngày: 24-25 tháng 10
Vị trí: Svenska Massan, Gothenburg
Gian hàng: D10:02

Kết nối với các chuyên gia của chúng tôi trong hai ngày và khám phá công nghệ tự động đã được chứng minh của chúng tôi hỗ trợ các hoạt động lưu trữ, lấy hàng, vận chuyển tại chỗ và phân loại tại các trung tâm phân phối, nhà kho, nhà máy, v.v. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xử lý vật liệu, chúng tôi có giải pháp.

Vé có sẵn từ trang web chính thức của chương trình.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.