IntraLogisteX

Tìm kiếm một giải pháp intralogistics?
Tham gia với chúng tôi tại IntraLogisteX tại NEC ở Birmingham, Vương quốc Anh. Ghé thăm gian hàng của chúng tôi và nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu xem giải pháp xử lý vật liệu tự động của Daifuku có thể cải thiện hiệu quả, giảm chi phí và vượt mục tiêu như thế nào.

Ngày: 28 - 29 tháng 3 năm 2023
Vị trí: NEC Birmingham, Vương quốc Anh
Gian hàng: i1110

modex-2022

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.