Logistik & Transport (Thụy Điển)

Tham gia với chúng tôi tại Logistik & Transport ở Gothenburg, Thụy Điển.

Logistic & Transport là một trong những triển lãm hàng đầu dành cho cộng đồng vận tải và hậu cần ở khu vực Bắc Âu. Các thành viên Daifuku của chúng tôi sẽ có mặt để thảo luận về cách chúng tôi có thể giúp giải quyết các thách thức về xử lý vật liệu của bạn.

Ngày: 8-9 tháng 11, 2022
Địa điểm: Svenska Mässan, Thụy Điển
Chân đế: C04: 21

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.