Daifuku Mechatronics (Singapore) Pte. Ltd.

  • SINGAPORE
  • Intralogistics
  • Phòng sạch

Được thành lập vào năm 1986, Daifuku Mechatronics (Xin-ga-po) cung cấp các dịch vụ bán hàng, kỹ thuật, lắp đặt và hậu mãi cho các doanh nghiệp Intralogistics và Nội bộ của Daifuku.

Thời gian thành lập 1986
Người đại diện Yutaka Chimura, Managing Director
Trụ sở chính
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave. 10 #07-01 Techplace 1, 569626 SINGAPORE
BẢN ĐỒ
Điện thoại +65-6552-6166
SỐ FAX +65-6552-6766

SNS

LinkedIn

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.