Cảnh giác với nhà phân phối Daifuku giả

Gần đây, đã có báo cáo về các công ty đang cố gắng bán thiết bị xử lý vật liệu và các bộ phận bảo trì của chúng tôi với danh nghĩa là nhà phân phối chính thức của Daifuku tại Argentina.

Nhà phân phối chính thức của Intralogistics Business tại Argentina như sau:

ULMA Handling Systems
Địa chỉ: Montañes 1910, 2 ° piso, Of.13, Buenos Aires - Argentina 1428AQD
ĐT: +5411 4781 5546

Hãy cẩn thận với các đề nghị bán hàng từ các công ty khác.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.