LinkedInRetrofitting of Komatsu-brand AS/RS

Since acquiring the after-sales service business for logistics systems from Komatsu Utility Co., Ltd. in 2009, Daifuku has been engaged in the after-sales service for Komatsu's AS/RS "Auto Depot". Daifuku has prepared control modules designed specifically for Komatsu-brand stacker cranes, and is able to respond to retrofitting needs quickly.

Replacing off-board controller (ADC)

The original Komatsu off-board controller is replaced with the recent model from Daifuku. The new controller is equipped with a large display and a highly durable keypad. The replacement work can be completed over a weekend so as not to stop your daily operation.

Thay thế bộ điều khiển off-board & on board

The original Komatsu's on-board controller, off-board controller, sensors and lifting cables are replaced with the latest ones from Daifuku. It provides following benefits;

  • Công nghệ điều khiển mới nhất giúp chuyển động trơn tru, ít va đập, không tạo lực quá mức lên máy và tải.
  • Cảm biến khoảng cách laser không tiếp xúc giải phóng hệ thống khỏi các sự cố do mòn và trượt bộ mã hóa.

Thay thế stacker crane thành mẫu mới nhất

The entire stacker crane is replaced with the latest model from Daifuku. It is also recommended to replace the floor rail with new ones. The rack and upper rail may be reused depending on their conditions. It provides following benefits;

  • Công nghệ điều khiển mới nhất giúp chuyển động trơn tru, ít va đập, không tạo lực quá mức lên máy và tải.
  • Cảm biến khoảng cách laser không tiếp xúc giải phóng hệ thống khỏi các sự cố do mòn và trượt bộ mã hóa.
  • Hệ thống điều khiển mới nhất tự động xác định các trục trặc lớn và nhỏ để cải thiện tốc độ vận hành.
  • Nhà cung cấp điều khiển chuyển động thông minh hơn thông lượng cao hơn.

Nghiên cứu điển hình

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.