LinkedInHệ thống Put-to-Light "Hệ thống phân loại Digital Assort System"

Hệ thống phân loại kỹ thuật số (DAS) là một sorting system thủ công áp dụng hệ thống chọn sáng cho các hoạt động phân loại. Người điều hành đặt hàng hóa lên kệ hoặc tại vị trí phân loại, theo hướng dẫn trên màn hình kỹ thuật số. Hệ thống này thích hợp để phân loại các sản phẩm được chọn theo lô theo điểm đến và cho hoạt động vận chuyển, trong đó các sản phẩm đến được phân loại và vận chuyển ngay lập tức. Nó thường được sử dụng cho các mặt hàng dễ hư hỏng.

Biến thể

  • Các đơn vị hiển thị được gắn trên giá để chỉ ra vị trí sắp xếp

  • Để phân loại cuối cùng tại trạm đóng gói

  • Ngăn ngừa sai lầm bằng cách thêm một cánh cửa được liên kết với một bộ phận hiển thị

  • Được lắp phía trên sân pallet hộp cuộn. Một nhà điều hành thông báo hoàn thành việc sắp xếp bằng một chuỗi kéo thay vì nhấn một nút.

Daifuku's latest technology Demo Center "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Daifuku's latest technology Demo Center "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI