Thông điệp từ CEO

Thông điệp từ CEO

Việc chuyển đổi giá trị được cung cấp nhằm hiện thực hóa xã hội bền vững

Kể từ khi thành lập vào năm 1937, Daifuku đã không ngừng nỗ lực nâng cao chuyên môn của mình trong lĩnh vực xử lý vật liệu với một số lượng lớn các máy móc trang thiết bị trong ngành sản xuất, phân phối và dịch vụ. Hiện tại, Daifuku có các văn phòng kinh doanh và cơ sở sản xuất đặt tại 25 quốc gia và khu vực, với tỷ lệ bán hàng ngoài Nhật Bản của chúng tôi đạt 64% tổng doanh thu.

Giờ đây, các hệ thống xử lý vật liệu đang trở thành trụ cột của hệ thống hậu cần và đã phát triển thành một thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng xã hội giúp giải quyết các vấn đề xã hội, chẳng hạn như tình trạng thiếu hụt lao động và tắc nghẽn năng suất. Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp hậu cần thế hệ tiếp theo nhằm ứng phó với các vấn đề này và hỗ trợ sự phát triển của xã hội.

Theo kế hoạch kinh doanh ba năm của chúng tôi – Chuyển đổi giá trị 2023 – sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2024, chúng tôi sẽ chuyển đổi giá trị mà Daifuku cung cấp cho tất cả các bên liên quan. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua hoạt động kinh doanh của mình.

Geshiro Hiroshi, Chủ tịch kiêm CEO
Daifuku Co., Ltd.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.