Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Sử dụng đường dẫn dưới đây để liên hệ trực tuyến với chúng tôi.

 • Hệ thống sản xuất, phân phối

  Đối với các câu hỏi hoặc yêu cầu dịch vụ cho nhà máy nói chung và hệ thống phân phối

 • Phòng sạch

  Phòng sạch

  Đối với các câu hỏi hoặc yêu cầu dịch vụ cho hệ thống phòng sạch

 • Xe ô tô

  Xe ô tô

  Đối với các câu hỏi hoặc yêu cầu dịch vụ cho hệ thống xe ô tô

 • Sân bay

  Sân bay

  Đối với các câu hỏi hoặc yêu cầu dịch vụ cho hệ thống sân bay

 • Khác

  Khác

  Đối với tất cả các yêu cầu khác

pageTop