Chính sách Trang web

Bản quyền

Công ty DAIFUKU CO., LTD. (dưới đây được gọi là “Daifuku”) bảo lưu bản quyền đối với nội dung (thông tin, dữ liệu tham khảo, cũng như hình ảnh, âm thanh và các nội dung khác) được tìm thấy trên trang web này. Việc sao chép, sửa đổi trái phép hoặc sử dụng trái phép nội dung được đề cập khác, ngoại trừ nội dung được cho phép theo Luật Bản quyền, đều bị cấm. Daifuku sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web Daifuku. Tương tự như vậy, Daifuku sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về các lỗi mà trang web của chúng tôi có thể vô tình gặp phải.

Các đường dẫn liên kết

Không cần sự cho phép trước khi tạo các đường dẫn liên kết đến trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, khi sử dụng logo DAIFUKU cho liên kết, vui lòng làm theo hướng dẫn được nêu bên dưới.

Hướng dẫn về Liên kết

Các đường dẫn liên kết đến trang web của chúng tôi có thể được dẫn đến bất kỳ trang nào và không chỉ giới hạn ở trang chủ.

  • Siêu liên kết: Khi liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải chỉ định Daifuku là chủ sở hữu của trang được liên kết dưới dạng “DAIFUKU CO., LTD.” hoặc “Daifuku Co., Ltd.”
  • Liên kết với Logo DAIFUKU: Khi sử dụng logo DAIFUKU cho liên kết, hãy đảm bảo sử dụng biểu tượng với tên “DAIFUKU CO., LTD.”Daifuku sẽ cung cấp logo theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi và chỉ định kích thước logo yêu cầu. Mọi thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với logo do Daifuku cung cấp đều bị nghiêm cấm.

Liên hệ với chúng tôi

Thận trọng khi liên kết

Liên kết đến Trang từ các trang web tương ứng với bất kỳ điều nào sau đây đều bị nghiêm cấm.
Trong trường hợp các trang web không tương ứng với bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi có thể yêu cầu thay đổi cài đặt liên kết hoặc xóa liên kết.

  • Các trang web có chứa nội dung nhằm mục đích vu khống hoặc gây mất uy tín cho công ty của chúng tôi hoặc bên thứ ba
  • Các trang web bao gồm nội dung xúc phạm đến trật tự và đạo đức công cộng hoặc nội dung bất hợp pháp hoặc có khả năng bất hợp pháp
  • Các trang web có khả năng gây hiểu lầm cho bên thứ ba, chẳng hạn như sử dụng phương pháp liên kết trong khung, khiến thông tin không rõ ràng rằng đây là thông tin của Trang này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web được liên kết với Trang này.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, bao gồm cả URL, mà không cần thông báo trước.

Môi trường khuyến nghị

Chúng tôi khhuyến nghị sử dụng các môi trường sau đây để truy cập trang web này.

Thiết bị Hệ điều hành Trình duyệt
Máy tính cá nhân Windows Microsoft Edge phiên bản mới nhất
Mozilla Firefox phiên bản mới nhất
Google Chrome phiên bản mới nhất
Macintosh Safari phiên bản mới nhất
Điện thoại thông minh/Máy tính bảng Android Google Chrome phiên bản mới nhất
iOS Safari phiên bản mới nhất

Lưu ý:

  • *Các trang web có thể sẽ không hiển thị hoặc không hoạt động bình thường nếu bạn không sử dụng trình duyệt được khuyến nghị. Các phiên bản cập nhật của trình duyệt có tính bảo mật cao hơn và các chức năng mới khác có thể cần thiết, vì vậy chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng các phiên bản mới nhất.

Trình cắm

Adobe Reader là phần mềm cần thiết để xem tập tin PDF.

ADOBE READER

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

JavaScript

JavaScript được sử dụng trên trang web này. Lưu ý rằng các trang web có thể hiển thị không đúng nếu JavaScript không được kích hoạt trên trình duyệt của bạn.

Sử dụng dịch máy trên trang web Daifuku

Trang web công ty của Daifuku sử dụng dịch vụ dịch máy cho các trang không phải tiếng Nhật và tiếng Anh. Xin lưu ý rằng một số văn bản được dịch có thể khác với nội dung gốc. Hơn nữa, tương tự như bất kỳ bản dịch máy nào, việc chuyển đổi có thể sẽ khiến văn bản không được dịch đầy đủ sang ý nghĩa mong đợi của văn bản.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.