Robot nhặt mảnh

Robot nhặt hàng là robot tự động chọn sản phẩm từ các thùng chứa hàng trong kho để order collection hoặc đến băng tải order collection. Robot có khả năng gắp sản phẩm bằng cách lựa chọn chuyển động phù hợp nhất theo hình dạng, trọng lượng, vị trí, tư thế của sản phẩm trong thùng chứa hàng. Ngoài ra, robot có thể tự động đổi tay theo tải trọng.
Việc chọn đơn hàng các mặt hàng đòi hỏi nhiều nhân lực khi khối lượng xử lý tăng lên, đồng thời có xu hướng gia tăng sai sót. Việc đưa robot chọn hàng vào quy trình hậu cần đòi hỏi khối lượng xử lý đơn hàng lớn có thể cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm nhân lực và tăng độ chính xác khi vận chuyển.

Chọn đơn hàng từ kho đến order collection hàng

Chọn sản phẩm từ các thùng chứa hàng tồn kho được lấy từ AS/RS và đặt chúng vào thùng order collection.

Cho ăn để đặt hàng băng tải gom hàng từ các thùng hàng tồn kho

Chọn các sản phẩm từ các thùng chứa được đưa ra từ kho tự động và cung cấp chúng cho băng tải mảnh. Các sản phẩm đến từ nhiều trạm robot sau đó được tổng hợp lại theo đơn đặt hàng để vận chuyển.

Ví dụ ứng dụng

  
            
  • Hệ thống trên được cung cấp như một phần của hệ thống tự động hóa. Xin lưu ý rằng chúng tôi không bán robot của chính nó.
Trung tâm demo công nghệ mới nhất của Daifuku "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Trung tâm demo công nghệ mới nhất của Daifuku "Hini Arata Kan"

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Liên hệ với chúng tôi

Đối với các thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi(English)

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.