Hini Arata Kan

Chúng tôi đã đổi mới hoàn toàn trung tâm demo quy mô đầy đủ của mình, Hini Arata Kan, nơi khách tham quan có thể tận mắt trải nghiệm các hệ thống và thiết bị xử lý vật liệu của chúng tôi. Để đáp ứng nhu cầu tự động hóa ngày càng tăng, chúng tôi đã sử dụng sự đổi mới này để đưa các hệ thống mới nhất của mình lên trưng bày.
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua và chứng minh các hệ thống lưu trữ, vận chuyển và phân loại của chúng tôi cho các ứng dụng sản xuất và hậu cần khác nhau. Xin mời bạn đến thăm Hini Arata Kan và tự mình trải nghiệm công nghệ tiên tiến của Daifuku.

Tin tức

Xem danh sách Tin tức

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.