Thương hiệu doanh nghiệp

Biểu tượng thương hiệu

Logo thương hiệu doanh nghiệp

Logo thương hiệu doanh nghiệp

Created in 1984, the corporate brand logo was refined in 1998 with an aim for further globalization. The simple design with its straight lines gives the logo an individualistic, progressive image and a highly memorable appearance.

Màu sắc đặc trưng của doanh nghiệp

Màu sắc đặc trưng của doanh nghiệp

Màu xanh DAIFUKU – màu sắc của doanh nghiệp – là màu xanh lam pha với một chút sắc tím đầy độc đáo. Màu sắc này truyền tải một tinh thần đổi mới, sự thông thái và niềm đam mê.

Thông điệp của thương hiệu

Thông điệp của thương hiệu

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.