Thương hiệu doanh nghiệp

Biểu tượng thương hiệu

Logo thương hiệu doanh nghiệp

Logo thương hiệu doanh nghiệp

Được tạo ra vào năm 1984, logo thương hiệu doanh nghiệp đã được tinh chỉnh vào năm 1998 với mục đích toàn cầu hóa hơn nữa. Thiết kế đơn giản với các đường thẳng mang lại cho logo một hình ảnh cá tính, tiến bộ và một diện mạo dễ dàng được ghi nhớ.

Màu sắc đặc trưng của doanh nghiệp

Màu sắc đặc trưng của doanh nghiệp

Màu xanh DAIFUKU – màu sắc của doanh nghiệp – là màu xanh lam pha với một chút sắc tím đầy độc đáo. Màu sắc này truyền tải một tinh thần đổi mới, sự thông thái và niềm đam mê.

Thông điệp của thương hiệu

Thông điệp của thương hiệu