Chính sách doanh nghiệp

Tinh thần công ty

Hini Arata

Hôm nay chúng ta đang làm
tốt hơn chúng ta ngày hôm qua.
Ngày mai chúng ta sẽ phát triển
vượt bậc so với chúng ta ngày hôm nay.

Triết lý quản lý

Automation that Inspires

Truyền cảm hứng cho xã hội, mang lại sự thịnh vượng và nâng cao chất lượng thông qua năng lực cốt lõi của chúng tôi – công nghệ xử lý vật liệu tự động.

Chúng tôi sẽ

 • nỗ lực thực hiện một xã hội bền vững, giảm thiểu gánh nặng cho con người và môi trường, tôn trọng nhân quyền và khuyến khích hoạt động sản xuất có trách nhiệm.
 • làm việc cùng với khách hàng trên toàn thế giới để tạo ra các giải pháp hậu cần thông minh tối ưu kết hợp các công nghệ tiên tiến.
 • đảm bảo một nền văn hóa doanh nghiệp công bằng và cởi mở, tôn trọng sự đa dạng và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển vượt trội. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp quản lý cơ bản trên toàn cầu để có được mức độ minh bạch cao.

Quy tắc ứng xử của Tập đoàn

Thành lập: Tháng 1/2004

Sửa đổi: Tháng 4/2019

Quy tắc ứng xử của Tập đoàn này quy định các nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi (tất cả các giám đốc, cán bộ và nhân viên của Tập đoàn Daifuku) phải tuân theo để thực hiện tinh thần công ty và triết lý quản lý của Tập đoàn Daifuku.

Khi thực hiện nghĩa vụ của mình với vai trò là thành viên của Tập đoàn Daifuku, chúng tôi hành động trung thành theo Quy tắc này với Quan điểm cơ bản sau đây.

Quan điểm cơ bản

 • Chúng tôi sẽ hành động phù hợp với luật pháp, quy tắc, quy định, chuẩn mực xã hội và đạo đức hiện hành.
 • Chúng tôi sẽ đặt sự an toàn làm tiền đề chính trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của mình.
 • Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết với tinh thần “Hini Arata” khi chúng tôi đón nhận những thử thách mới và thay đổi để tốt hơn.

1. Tuân thủ

 • Chúng tôi sẽ hành động một cách thiện chí và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc, quy định và chuẩn mực xã hội hiện hành của mỗi quốc gia trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của mình.

2. An toàn và sức khỏe

 • Chúng tôi sẽ đặt vấn đề an toàn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh của mình.
 • Chúng tôi sẽ phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và tăng cường sức khỏe, sự hạnh phúc của nhân viên mình cũng như mang đến nơi làm việc thoải mái và sạch sẽ.

3. Mối quan hệ với khách hàng và đối tác kinh doanh

3-1. Khách hàng

 • Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất từ quan điểm của khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ duy trì các chiến lược kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro phù hợp theo các tiêu chuẩn áp dụng ở từng quốc gia và khu vực khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ.
 • Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân của bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào xảy ra, ứng phó với vấn đề một cách chân thành và kịp thời, đồng thời hành động để ngăn chặn sự cố tái diễn.

3-2. Đối tác kinh doanh

 • Chúng tôi sẽ thiết lập mối quan hệ công bằng và bình đẳng với các đối tác kinh doanh của mình và hướng tới mục tiêu cùng phát triển lành mạnh.
 • Chúng tôi sẽ lựa chọn nhà cung cấp phù hợp dựa trên các tiêu chí chất lượng, độ tin cậy, giá thành và các tiêu chí hợp lý khác.
 • Chúng tôi sẽ không theo đuổi lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Tập đoàn; chẳng hạn như nhận được lợi ích cá nhân hoặc sự tiện lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

3-3. Giao dịch trung thực và công bằng

 • Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành ở mỗi quốc gia và khu vực, bao gồm cả luật cạnh tranh và thực hiện giao dịch trung thực và công bằng.
 • Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định xuất/nhập khẩu áp dụng ở từng quốc gia và khu vực, đồng thời quản lý đúng cách hoạt động kinh doanh của mình trong các giao dịch xuất nhập khẩu theo quy định nội bộ.

3-4. Giải trí và quà tặng trong kinh doanh

 • Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành ở mỗi quốc gia và khu vực, hành động theo đạo đức xã hội và đảm bảo tính minh bạch đối với hoạt động giải trí và tặng quà với khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.
 • Chúng tôi sẽ không tổ chức giải trí hoặc thực hiện việc tặng quà cho công chức trong nước và/hoặc quốc tế để giành được lợi thế kinh doanh không chính đáng.

4. Mối quan hệ với cổ đông và nhà đầu tư

4-1. Công bố thông tin doanh nghiệp

 • Chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường công bố thông tin và đẩy mạnh truyền thông nhằm tạo dựng mối quan hệ tin cậy với các cổ đông và các bên liên quan khác.
 • Chúng tôi sẽ công bố thông tin doanh nghiệp chính xác kịp thời và công bằng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch.

4-2. Cấm giao dịch nội gián

 • Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ các thông tin không công khai (thông tin nội bộ) ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư liên quan đến công ty của chúng tôi và các công ty liên kết, đồng thời thận trọng khi xử lý các thông tin đó.
 • Chúng tôi sẽ không tham gia vào giao dịch nội gián hoặc các hoạt động có thể là giao dịch nội gián.

5. Mối quan hệ với các cá nhân

5-1. Tôn trọng nhân quyền

 • Chúng tôi sẽ tôn trọng nhân quyền của nhân viên và tất cả các cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ cấm phân biệt đối xử hoặc đối xử bất lợi dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị, khuyết tật hoặc bất kỳ phân loại được bảo vệ nào khác.
 • Chúng tôi sẽ không cho phép lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức.
 • Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ hình thức quấy rối nào.

5-2. Nhận ra tiềm năng của từng nhân viên

 • Chúng tôi sẽ tôn trọng sự đa dạng của các cá nhân và tạo ra môi trường mà mỗi nhân viên có thể thể hiện hết tiềm năng của mình.
 • Chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến các cơ hội một cách công bằng cho nhân viên phát triển khi cần thiết và khi thích hợp.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng khả năng của bản thân và của nhau đồng thời thể hiện hết tiềm năng của mình.

6. Mối quan hệ với xã hội

6-1. Môi trường

 • Chúng tôi sẽ đóng góp vào việc bảo tồn môi trường toàn cầu thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.
 • Chúng tôi sẽ phát triển các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường và cung cấp một cách rộng rãi cho xã hội.
 • Mỗi người chúng tôi sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh với ý thức cao về môi trường.

6-2. Cộng đồng địa phương

 • Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng địa phương và các hoạt động đóng góp cho xã hội khác nhau.

6-3. Chính trị và chính phủ

 • Chúng tôi sẽ giao dịch công khai với các chính trị gia và chính phủ, đồng thời duy trì tính minh bạch trong tất cả hoạt động chúng tôi thực hiện.

6-4. Lực lượng chống đối xã hội

 • Chúng tôi sẽ kiên quyết chống lại “các lực lượng chống đối xã hội”, hoặc tội phạm có tổ chức, bao gồm các nhóm hoặc tổ chức đe dọa sự an toàn và trật tự của xã hội dân sự. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không giữ mối quan hệ nào với các đối tượng này.

7. Quản lý tài sản và thông tin của doanh nghiệp

7-1. Bảo vệ tài sản doanh nghiệp

 • Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tài sản của doanh nghiệp cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và quản lý những tài sản đó một cách thích hợp với sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản của công ty và tài sản của các cá nhân.

7-2. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

 • Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển, duy trì và sử dụng hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời sẽ tôn trọng và không sử dụng không công bằng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

7-3. Bảo vệ thông tin

 • Chúng tôi sẽ nhận thức rõ giá trị của thông tin kỹ thuật và kiến thức chuyên môn của mình, đồng thời sẽ sử dụng và quản lý một cách thích hợp.
 • Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin về khách hàng và đối tác kinh doanh có được thông qua các hoạt động kinh doanh và sẽ chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích hợp pháp.
 • Chúng tôi sẽ cẩn thận bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp với tất cả các luật hiện hành và xây dựng cấu trúc để thu thập, quản lý và bảo vệ thông tin đó.
 • Chúng tôi sẽ nhận thức rõ tầm quan trọng của bảo mật thông tin và cố gắng ngăn chặn rò rỉ thông tin.

8. Tránh xung đột lợi ích

 • Chúng tôi sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty.
 • Chúng tôi sẽ không đặt lợi ích cá nhân lên trước lợi ích công ty mà không có sự chấp thuận của công ty.

9. Xử lý vi phạm và ngăn ngừa tình trạng tái diễn

 • Chúng tôi sẽ báo cáo với cấp trên hoặc thông qua hệ thống báo cáo nội bộ và các kênh khả dụng khác khi phát hiện các hành động trái với Quy tắc này.
 • Chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các hành động khắc phục, điều tra nguyên nhân và cố gắng ngăn ngừa tình trạng tái diễn đối với các tình huống trái với Quy tắc này.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.