Giải pháp theo Ngành / Chức năng

Giải

Là một trong những nhà cung cấp hệ thống xử lý vật liệu hàng đầu trên thế giới, Daifuku cố gắng cải tiến lĩnh vực hậu cần trong sản xuất, phân phối, dịch vụ, và các khu vực khác, biến đổi các giải pháp của mình đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Giải pháp theo Ngành

 • Sản xuất

  Sản xuất

  Từ hàng hóa tiêu dùng đến hàng hóa sản xuất, Daifuku giúp khách hàng trong mọi khu vực sản xuất di chuyển hàng hóa có hiệu quả.

 • Phân phối

  Phân phối

  Daifuku nâng cao dịch vụ và chất lượng hậu cần cho các nhà phân phối làm việc đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất.

 • Phòng sạch

  Phòng sạch

  Daifuku giúp các nhà sản xuất chất bán dẫn và màn hình tinh thể lỏng cao cấp trên thế giới cải tiến nỗ lực sản xuất của mình.

 • Xe ô tô

  Xe ô tô

  Daifuku hỗ trợ các công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kỹ thuật xe ô tô toàn cầu.

 • Sân bay

  Sân bay

  Phục vụ các sân bay trên thế giới, Daifuku cung cấp các hệ thống vận chuyển hành lý nhanh chóng và an toàn.

 • Khu vực công cộng và các khu vực khác

  Khu vực công cộng và các khu vực khác

  Giải pháp xử lý vật liệu của Daifuku đóng vai trò quan trọng trong các bệnh viện, thư viện, và nhiều cơ sở khác có hoạt động di chuyển đồ vật từ nơi này sang nơi khác.

Giải pháp theo Chức năng

 • Hệ thống lưu trữ

  Hệ thống lưu trữ

  Daifuku có một cụm nhà kho tự động và các hệ thống lưu trữ khác rộng lớn.

 • Hệ thống băng chuyền

  Hệ thống băng chuyền

  Daifuku cung cấp nhiều hệ thống vận chuyển khác nhau, giúp giảm bớt nhu cầu nhân công tại các cơ sở sản xuất và phân phối.

 • Hệ thống phân loại và lấy hàng

  Hệ thống phân loại và lấy hàng

  Daifuku giới thiệu các hệ thống tùy chọn cho các hoạt động chất tải và tần suất vận chuyển khác nhau.

 • Hệ thống IT

  Hệ thống IT

  Với các nguồn WMS và ICT khác, Daifuku xây dựng nhiều hệ thống quản lý hàng tồn kho và hỗ trợ làm việc chính xác.

pageTop