Hội thảo trên web của Wynright: Nâng tầm thiết kế cơ sở vào năm 2023 và sau này

Tự động hóa xử lý vật liệu đang nhanh chóng trở thành một công cụ quan trọng để đảm bảo hiệu quả, tính linh hoạt và an toàn trong phân phối và sản xuất. Vào ngày 12 tháng 7, hãy học hỏi từ các chuyên gia xử lý vật liệu có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi về cách lập kế hoạch và triển khai các giải pháp xử lý vật liệu hiệu quả nhất về mặt chi phí trong hội thảo trực tuyến do công ty thuộc Tập đoàn Wynright Corporation

Tiêu đề: Nâng tầm thiết kế cơ sở vào năm 2023 và sau này
Ngày: 12 tháng 7
Thời gian: 11:00 sáng theo giờ CST

Với trọng tâm là thị trường Hoa Kỳ, đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá các giải pháp với các chuyên gia thuộc Tập đoàn Daifuku của chúng tôi và lấy cảm hứng để xây dựng hệ thống xử lý vật liệu tiếp theo của bạn.

Đăng ký sở thích của bạn qua trang đích chuyên dụng của Wynright.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.