Modern Materials Handling Công nhận Daifuku là Nhà cung cấp Hệ thống Số 1

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Daifuku đã được xếp hạng số 1 trong cuộc khảo sát “20 Nhà cung cấp Hệ thống Xử lý Vật liệu Hàng đầu năm 2023” của Tạp chí Modern Materials Handling. Bảng xếp hạng năm nay đánh dấu năm thứ chín liên tiếp Daifuku được trao danh hiệu này.

Năm tài chính 2022 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Daifuku đạt doanh thu kỷ lục. Tổng doanh thu tăng lên 590 tỷ yên * (4,55 tỷ USD). Kết quả này có được nhờ lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn từ năm trước, doanh số bán hàng mạnh mẽ cho các nhà sản xuất chất bán dẫn, sự mở rộng trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại cũng như doanh thu dịch vụ được cải thiện.

Đọc toàn bộ bài báo

  • * Từ dự báo năm tài chính của chúng tôi từ báo cáo thu nhập quý thứ ba của chúng tôi.

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.