แบรนด์

สัญลักษณ์ของแบรนด์

โลโก้ของแบรนด์

โลโก้ของแบรนด์

Created in 1984, the corporate brand logo was refined in 1998 with an aim for further globalization. The simple design with its straight lines gives the logo an individualistic, progressive image and a highly memorable appearance.

สีประจำบริษัท

สีประจำบริษัท

สีประจำบริษัท คือ “สีฟ้าไดฟุคุ” สีฟ้าอมม่วงแบบพิเศษ แสดงถึง “ความก้าวหน้า” “ความรอบรู้” และ “ความมุ่งมั่น”

สาส์นในแบรนด์

สาส์นในแบรนด์

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา