Lịch sử bằng hình ảnh về các công nghệ điều khiển của Daifuku Ngoài việc xử lý vật liệu: Thành lập các công ty mới trong liên doanh nội bộ đầu tiên của Daifuku

  • Môn lịch sử
Bộ điều khiển khả trình đa năng PC101 được thiết kế cho hiệu suất chi phí vượt trội.

Khi các hệ thống xử lý vật liệu, chẳng hạn như nhà kho tự động và băng tải, nhanh chóng trở nên phức tạp và phức tạp hơn, Daifuku đã tích lũy bí quyết về kiểm soát trong các hệ thống này. Daifuku thành lập Contec và Paltec với mục đích mở rộng các công nghệ này sang các lĩnh vực khác ngoài xử lý vật liệu để tạo ra các công nghệ và sản phẩm mới. Contec sẽ đứng đầu việc phát triển phần cứng và Paltec là phần mềm của các thiết bị điện tử này. Contec bao gồm các thành viên phát triển xuất sắc trong công nghệ điều khiển điện tử, trong khi Paltec bao gồm các kỹ thuật viên giỏi nhất của chúng tôi; bao gồm các thành viên kỹ thuật đã hoàn thành nhà kho tự động điều khiển bằng máy tính đầu tiên của Nhật Bản.

Hai công ty này có quy mô nhỏ khi mới thành lập chỉ với tám nhân viên tại Contec và bảy nhân viên tại Paltec, nhưng, với sự phối hợp của Daifuku, đã có thể thực hiện mọi thứ, từ nghiên cứu và phát triển đến kỹ thuật và bán hàng.

Lễ khánh thành chung của cả hai công ty mới.

Cả hai công ty đều phát triển các kênh bán hàng của riêng mình, nhưng cùng nhau thực hiện công nghệ và phát triển sản phẩm tập trung vào các hệ thống máy vi tính. Đầu tiên, người ta chú trọng đến các bộ điều khiển trình tự, nhưng sau đó, các công ty này đã phát triển nhiều loại sản phẩm khác nhau, bắt đầu với dòng PC có bộ điều khiển khả trình, nhằm theo đuổi hiệu suất vượt trội về chi phí.

Contec sau đó đã sáp nhập Paltec vào năm 1991 để tiếp tục hợp lý hóa các hoạt động. Contec hiện đang đứng đầu bộ phận kinh doanh điện tử của Daifuku và đang nghiên cứu về máy tính công nghiệp, điều khiển đo lường và các sản phẩm liên quan đến mạng.

  • * Bài viết này dựa trên nội dung của “Hini Arata Nari: 50 Years of Daifuku History” và các tài liệu khác.

Liên kết liên quan

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.