Lịch sử nhiếp ảnh của Daifuku Vai trò của Prontow, AGV đầu tiên của Nhật Bản

  • Môn lịch sử
Prontow được sử dụng để vận chuyển các bộ phận ô tô khi nhu cầu của các nhà sản xuất tăng lên do sự mở rộng của ngành công nghiệp ô tô

Ngày nay, AGV thường được sử dụng tại các nhà máy cũng như tại các cơ sở hậu cần cho thương mại điện tử. Prontow là sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản và Daifuku bắt đầu sản xuất và bán sản phẩm này vào năm 1965 nhờ liên minh kỹ thuật được thành lập với một công ty Hoa Kỳ. Nó nổi lên như một sản phẩm có thể tự động hóa công việc vận chuyển do công nhân thực hiện và trở thành một trong những sản phẩm biểu tượng của Daifuku vào những năm 1960.

Prontow tham gia Triển lãm Thế giới Nhật Bản Osaka 1970
Prontow tham gia Triển lãm Thế giới Nhật Bản Osaka 1970

Prontow có thể di chuyển tự động dọc theo dây cảm ứng điện từ chôn dưới sàn trong khi kéo xe và những thứ tương tự, và công nhân cũng có thể leo lên và lái nó bằng tay. Vì nó chạy bằng pin nên nó cũng có ưu điểm là không thải ra khí thải. Prontow đã được cung cấp cho nhiều ngành công nghiệp ở Nhật Bản, bao gồm ô tô, chế tạo máy, dệt và kéo sợi, vận tải và kho bãi, đồng thời nó cũng được xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài ra, AGV đóng vai trò thu gom rác tại địa điểm Triển lãm Thế giới Nhật Bản Osaka 1970, và Daifuku đã được Hiệp hội Triển lãm Thế giới Nhật Bản trao tặng giấy chứng nhận đánh giá cao.

Sau đây là một phần của video do Daifuku xuất bản năm 1969 và giải thích công nghệ vận chuyển của Prontow bằng tiếng Nhật. Ban lãnh đạo Daifuku vào thời điểm đó rất mong muốn sử dụng tự động hóa để giúp người lao động không phải lao động chân tay nặng nhọc và lặp đi lặp lại công việc, và hơn 50 năm sau, đây vẫn là một sứ mệnh quan trọng của Daifuku.

  • * Bài viết này dựa trên nội dung của “Hini Arata Nari: 50 Years of Daifuku History” và các tài liệu khác.

Liên kết liên quan

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.