วิดีโอใหม่: Coca-Cola Bottlers Japan

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้ผลิตเครื่องดื่ม Coca-Cola Bottlers Japan, Inc. (CCBJI) ได้เริ่มดำเนินการที่ Saitama Mega DC ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

CCBJI พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพด้านลอจิสติกส์และปรับปรุงกระบวนการเพื่อส่งมอบต้นทุนที่ลดลงและการบริการลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น CCBJI ได้จัดตั้ง Saitama Mega DC (ศูนย์กระจายสินค้า) และรวมศูนย์ขนาดเล็กจำนวนหนึ่งเข้าไว้ในโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยระบบการจัดการวัสดุอัตโนมัติแบบ end-to-end จาก Daifuku

ชมวิดีโอกรณีศึกษาใน ช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Daifuku “D-Tube! ”