นโยบายเว็บไชต์

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และลิงค์เว็บไซต์

Daifuku Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติส่วนใดๆ หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงโครงสร้าง, เนื้อหา และ URL โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์

Daifuku Co., Ltd. ( ต่อไปจะเรียกว่า "Daifuku") สงวนลิขสิทธิ์ของเนื้อหา (ข้อมูล, ข้อมูลอ้างอิง รวมถึงส่วนประกอบที่เป็นภาพ, เสียง และอื่นๆ) ที่พบบนเว็บไซต์นี้ ห้ามให้มีการผลิตซ้ำ, การปรับเปลี่ยน และการใช้งานเนื้อหาในคำถามโดยไม่ได้รับการอนุญาต นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ Daifuku ไม่รับผิดต่อเหตุใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้งาน หรือการไม่มีความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ Daifuku เช่นเดียวกัน Daifuku ไม่รับผิดต่อความผิดพลาดซึ่งอาจมีโดยไม่ตั้งใจในเว็บไซต์ของเรา

ลิงค์

ก่อนลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อ Daifuku ผ่านทางอีเมล โปรดทราบว่าการไม่ได้รับการตอบรับจาก Daifuku ไม่ได้ชี้บ่งถึงการอนุญาตการลิงค์มายังเว็บไซต์ตามคำขอ อ้างถึง "วิธีลิงค์" ต่อไปนี้

วิธีลิงค์

ลิงค์ต่างๆ ไปยังเว็บไซต์อาจตรงไปยังหน้าใดๆ และไม่จำกัดเพียงหน้าโฮม

  1. ลิงค์ข้อความ เมื่อลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องระบุ Daifuku ในฐานะเจ้าของหน้าเว็บที่ถูกลิงค์ว่า "Daifuku Co., Ltd. "
  2. การลิงค์ด้วยโลโก้ Daifuku เมื่อใช้โลโก้ Daifuku สำหรับลิงค์ ขอให้แน่ใจว่าคุณใช้งานมันพร้อมระบุชื่อ "Daifuku Co., Ltd." Daifuku จะจัดหาโลโก้ที่ต้องการ กรุณาติดต่อเราและระบุขนาดโลโก้ที่ต้องการ ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนโลโก้ซึ่งจัดหาให้โดย Daifuku
ติดต่อเรา

ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับลิงก์

ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลิงก์มาจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ อาจขอให้แก้ไขวิธีการตั้งค่าลิงก์หรือลบลิงก์ แม้จะไม่ได้มาจากเว็บไซต์ที่เข้าเงื่อนไขตามด้านล่างนี้ก็ได้

  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวร้าย หรือทำให้บริษัทหรือบุคคลที่สามสูญเสียความเชื่อมั่นจากบุคคลอื่น
  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดศีลธรรม ผิดกฎหมายหรืออาจจะผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วย
  • เว็บไซต์ที่อาจจะทำให้บุคคลที่สามเข้าใจผิด เช่น เว็บไซต์จากลิงก์เฟรมหรือลิงก์ต่าง ๆ ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าเป็นเว็บไซต์นี้หรือไม่

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหาที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งลิงก์อยู่กับเว็บไซต์นี้
ทั้งนี้ URL ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

สภาพแวดล้อมที่แนะนำ

สภาพแวดล้อมที่แนะนำไว้การประเมินเว็บไซต์นี้ มีดังนี้

อุปกรณ์ OS เบราว์เซอร์
พีซี Windows Microsoft Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด
Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
Macintosh Safari เวอร์ชันล่าสุด
สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต Android เบราว์เซอร์ Android รุ่นใหม่
Google Chrome เวอร์ชันใหม่
iOS Safari รุ่นใหม่
*คุณสามารถเลื่อนในแนวนอน

หมายเหตุ:

  • *หน้าเว็บอาจไม่แสดงหรือทำงานอย่างถูกต้องถ้าเบราว์เซอร์ที่แนะนำไม่ได้ใช้ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่อัปเดตมีความปลอดภัยมากขึ้นและฟังก์ชันใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ใช้เวอร์ชันใหม่ล่าสุด
  • *เนื้อหาอาจแสดงแตกต่างกันตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ เช่น หน่วยความจำและอาจไม่เลื่อนอย่างราบรื่นหรือแสดงอย่างถูกต้อง

ปลั๊กอิน

Adobe Reader เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดูไฟล์ PDF

ADOBE READER

หากคุณมีคำถามอื่นใดเกี่ยวกับเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราผ่านทางหน้า ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
pageTop