นโยบายเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

DAIFUKU CO., LTD. (ด้านล่างนี้จะเรียกว่า “Daifuku”) สงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหา (ข้อมูล ข้อมูลอ้างอิง ตลอดจนภาพ เสียง และส่วนประกอบอื่นๆ) ที่มีบนเว็บไซต์นี้ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้เนื้อหาสำหรับตั้งคำถามอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ Daifuku จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ Daifuku นอกจากนี้ Daifuku จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เว็บไซต์ของเราอาจมีโดยไม่ได้ตั้งใจ

ลิงก์

สามารถสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้โลโก้ DAIFUKU สำหรับลิงก์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

วิธีการลิงก์

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราอาจถูกนำไปยังหน้าใดก็ได้และไม่จำกัดเพียงหน้าโฮมเพจเท่านั้น

  • ลิงก์ข้อความ : เมื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา จะต้องระบุ Daifuku เป็นเจ้าของหน้าที่เชื่อมโยงในรูปแบบ “DAIFUKU CO., LTD.” หรือ “Daifuku Co., Ltd.”
  • การเชื่อมโยงกับโลโก้ DAIFUKU : เมื่อใช้โลโก้ DAIFUKU สำหรับลิงก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้โลโก้ดังกล่าวในชื่อ “DAIFUKU CO., LTD.”Daifuku จะจัดเตรียมโลโก้ให้กับท่าน โปรดติดต่อเราและระบุขนาดโลโก้ที่ต้องการ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงโลโก้ที่ได้รับจาก Daifuku

ติดต่อเรา

ข้อควรระวังในการลิงก์

ห้ามมิให้เชื่อมโยงเว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้โดยเด็ดขาด
ในกรณีซึ่งแม้จะไม่ใช่เว็บไซต์ต้องห้ามดังต่อไปนี้ ทางเราอาจขอให้เปลี่ยนการตั้งค่าลิงก์หรือลบลิงก์ได้

  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มุ่งหมายที่จะใส่ร้ายหรือทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือของบริษัทของเราหรือบุคคลที่สาม
  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออาจผิดกฎหมาย
  • เว็บไซต์ที่อาจทำให้บุคคลที่สามเข้าใจผิด เช่น การใช้เฟรมลิงก์ ทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นข้อมูลของเว็บไซต์นี้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาใดๆ รวมถึง URL โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความต้องการของระบบที่แนะนำ

แนะนำให้ใช้ความต้องการของระบบดังต่อไปนี้สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Microsoft Edge เวอร์ชั่นล่าสุด
Mozilla Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด
Macintosh Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต Android Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด
iOS Safari เวอร์ชั่นล่าสุด

หมายเหตุ:

  • *หน้าเว็บอาจแสดงหรือทำงานไม่ถูกต้องหากไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ที่แนะนำ เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่อัปเดตมีความปลอดภัยมากขึ้นและฟังก์ชันใหม่อื่นๆ ที่อาจจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำให้ใช้เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

ปลั๊กอิน

จำเป็นต้องใช้ Adobe Reader สำหรับดูไฟล์ PDF

ADOBE READER

หากมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราผ่านทางหน้า ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

JavaScript

เว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript โปรดทราบว่าหน้าเว็บอาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้องหากไม่ได้เปิดใช้งาน JavaScript บนเบราว์เซอร์ของคุณ

การใช้เครื่องแปลภาษาบนเว็บไซต์ Daifuku

เว็บไซต์บริษัทของ Daifuku ใช้บริการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับหน้าอื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่าข้อความที่แปลบางส่วนอาจแตกต่างจากเนื้อหาต้นฉบับ นอกจากนี้ เช่นเดียวกับการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ การแปลอาจไม่สามารถแปลข้อความได้ครบถ้วนตามความหมายที่ตั้งใจไว้

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา