นโยบายเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

ไดฟุกุ บจก. (ด้านล่างเรียกว่า "Daifuku") สงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหา (ข้อมูล ข้อมูลอ้างอิง ตลอดจนภาพ เสียง และส่วนประกอบอื่นๆ) ที่พบในเว็บไซต์นี้ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้งานเนื้อหาที่เป็นปัญหาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ Daifuku จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ Daifuku ในทำนองเดียวกัน Daifuku จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เว็บไซต์ของเราอาจมีโดยไม่ได้ตั้งใจ

ลิงค์

ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนในการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้โลโก้ DAIFUKU สำหรับลิงก์ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

วิธีเชื่อมโยง

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราอาจถูกนำไปยังหน้าใดก็ได้และไม่จำกัดเพียงหน้าแรกเท่านั้น

  • ลิงก์ข้อความ เมื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องระบุ Daifuku เป็นเจ้าของหน้าที่เชื่อมโยงในรูปแบบ "DAIFUKU CO., LTD" หรือ "Daifuku Co., Ltd."
  • การลิงก์กับโลโก้ DAIFUKU เมื่อใช้โลโก้ DAIFUKU สำหรับลิงก์ โปรดใช้ชื่อดังกล่าวในชื่อ "DAIFUKU CO., LTD." Daifuku จะจัดเตรียมโลโก้ที่จำเป็น โปรดติดต่อเราและระบุขนาดโลโก้ที่ต้องการ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงโลโก้ที่ Daifuku ให้มา

ติดต่อเรา

ข้อควรระวังในการเชื่อมโยง

การเชื่อมโยงไปยังไซต์จากเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด
ในกรณีของเว็บไซต์ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้ เราอาจยังคงขอให้เปลี่ยนการตั้งค่าลิงก์หรือลบลิงก์

  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ตั้งใจจะใส่ร้ายหรือทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือของบริษัทของเราหรือบุคคลที่สาม
  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออาจผิดกฎหมาย
  • เว็บไซต์ที่อาจหลอกลวงบุคคลที่สาม เช่น การใช้เฟรมลิงก์ ทำให้ไม่ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลของเว็บไซต์นี้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาใดๆ รวมถึง URL โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สภาพแวดล้อมที่แนะนำ

แนะนำให้ใช้สภาพแวดล้อมต่อไปนี้สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

อุปกรณ์ OS เบราว์เซอร์
พีซี Windows Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด
Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
Macintosh Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต Android Google Chrome ในภายหลัง
iOS ซาฟารีทีหลัง

Note:

  • * หน้าเว็บอาจแสดงหรือทำงานไม่ถูกต้องหากไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ที่แนะนำ เบราว์เซอร์เวอร์ชันที่อัปเดตมีความปลอดภัยมากขึ้นและฟังก์ชันใหม่อื่นๆ ที่อาจจำเป็น เราจึงขอแนะนำให้ใช้เวอร์ชันใหม่ล่าสุด

เสียบเข้าไป

Adobe Reader จำเป็นสำหรับการดูไฟล์ PDF

โปรแกรม ADOB E READER

หากคุณมีคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราผ่านหน้าติดต่อเรา

ติดต่อเรา

JavaScript

JavaScript ถูกใช้บนเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าหน้าเว็บอาจแสดงไม่ถูกต้องหากไม่ได้เปิดใช้งาน JavaScript บนเบราว์เซอร์ของคุณ

Machine Translation Use on the Daifuku Website

Daifuku’s corporate website uses a machine translation service for pages other than Japanese and English. Please be aware that some translated text may differ from the original content. Further, as with any machine translation, the conversion may not fully translate text into its intended meaning.