Hini Arata Kan

Chúng tôi đã đổi mới hoàn toàn trung tâm demo quy mô đầy đủ của mình, Hini Arata Kan, nơi du khách có thể trực tiếp trải nghiệm hệ thống xử lý vật liệu và thiết bị của chúng tôi. Để đáp ứng nhu cầu tự động hóa ngày càng tăng, chúng tôi đã sử dụng sự đổi mới này để trưng bày các hệ thống mới nhất của mình.
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn và trình diễn các hệ thống lưu trữ, vận chuyển và phân loại của chúng tôi cho các ứng dụng sản xuất và hậu cần khác nhau. Chúng tôi mời bạn đến thăm Hini Arata Kan và tự mình trải nghiệm công nghệ tiên tiến của Daifuku.

Tin tức

Xem danh sách Tin tức

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.