ระบบ Put-to-Light “Digital Assort System”

Digital Assorting System (DAS) เป็น sorting system แบบแมนนวลที่ใช้ระบบ Pick-to-light กับการดำเนินการคัดแยก ผู้ปฏิบัติงานวางสินค้าบนชั้นวางหรือที่สถานที่จัดประเภทสินค้า โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลดิจิทัล ระบบนี้เหมาะสำหรับการคัดแยกสินค้าที่หยิบเป็นชุดตามจุดหมายปลายทาง และสำหรับการดำเนินการขนส่ง โดยสินค้าที่เข้ามาจะถูกคัดแยกและจัดส่งทันที มักใช้กับสิ่งของที่เน่าเสียง่าย

Variation

  • หน่วยแสดงผลที่ติดตั้งบนชั้นวางเพื่อระบุตำแหน่งการจัดเรียง

  • สำหรับการคัดแยกขั้นสุดท้ายที่สถานีบรรจุ

  • ป้องกันข้อผิดพลาดด้วยการเพิ่มประตูที่เชื่อมโยงกับหน่วยแสดงผล

  • ติดตั้งเหนือลานพาเลทกล่องม้วน ผู้ดำเนินการแจ้งการเรียงลำดับเสร็จสิ้นด้วยสายดึงแทนที่จะกดปุ่ม

ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Daifuku "Hini Arata Kan"

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Daifuku "Hini Arata Kan"

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา