LinkedInPut-to-Light “Digital Assort System”

Digital Assorting System (DAS) เป็น sorting system แบบเลือกถึงไฟในการคัดแยก ผู้ปฏิบัติงานวางสินค้าบนชั้นวางหรือที่สถานที่จัดประเภท โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลดิจิทัล ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเรียงสินค้าที่เลือกเป็นชุดตามปลายทางและสำหรับการดำเนินการขนส่งโดยสินค้าขาเข้าจะถูกจัดเรียงและจัดส่งทันที มักใช้สำหรับสิ่งของที่เน่าเสียง่าย

Variation

  • หน่วยแสดงผลที่ติดตั้งบนชั้นวางเพื่อระบุตำแหน่งการจัดเรียง

  • สำหรับการคัดแยกขั้นสุดท้ายที่สถานีบรรจุ

  • ป้องกันข้อผิดพลาดด้วยการเพิ่มประตูที่เชื่อมโยงกับหน่วยแสดงผล

  • ติดตั้งเหนือลานพาเลทกล่องม้วน ผู้ดำเนินการแจ้งการเรียงลำดับเสร็จสิ้นด้วยสายดึงแทนที่จะกดปุ่ม

ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีล่าสุดของ Daifuku "Hini Arata Kan"

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีล่าสุดของ Daifuku "Hini Arata Kan"

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามสินค้าได้ที่หน้า Contact Us

ติดต่อเรา(English)

ทางโทรศัพท์

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา