โซลูชันด้านอุตสาหกรรม/การทำงาน

โซลูชันด้านอุตสาหกรรม/การทำงาน

ในฐานะผู้จำหน่ายระบบการขนถ่ายวัสดุชั้นนำของโลก Daifuku มุ่งมั่นที่สร้างความสำคัญให้กับโลจิสติกส์ต่อการผลิต การกระจายสินค้า การบริการ และในส่วนอื่นๆ พร้อมทั้งปรับให้มีโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

โซลูชันตามอุตสาหกรรม

 • การผลิต

  การผลิต

  Daifuku สามารถช่วยให้ลูกค้าเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคการผลิต ตั้งแต่สินค้าสำหรับผู้บริโภคไปจนถึงสินค้าสำหรับการผลิต

 • การกระจายสินค้า

  การกระจายสินค้า

  Daifuku ได้ปรับปรุงคุณภาพและบริการด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้จัดจำหน่ายให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าต้องการ

 • ห้องปลอดเชื้อ

  ห้องปลอดเชื้อ

  Daifuku ช่วยเหลือผู้ผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและหน้าจอผลึกเหลวชั้นนำของโลกเพื่อให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิต

 • ยานยนต์

  ยานยนต์

  Daifuku ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีที่สมัยในด้านการผลิตยานยนต์ทั่วโลก

 • สนามบิน

  สนามบิน

  Daifuku ให้บริการระบบขนส่งสัมภาระที่รวดเร็วและปลอดภัยให้กับสนามบินที่ให้บริการอยู่ทั่วโลก

 • ระบบสาธารณะและภาคส่วนอื่นๆ

  ระบบสาธารณะและภาคส่วนอื่นๆ

  โซลูชันการขนถ่ายวัสดุดิบของ Daifuku มีบทบาทสำคัญทั้งในโรงพยาบาล ห้องสมุด และสถานประกอบการอื่นๆ อีกมากมายที่มีการขนถ่ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

โซลูชันตามการทำงาน

 • ระบบการจัดเก็บ

  ระบบการจัดเก็บ

  Daifuku พร้อมนำเสนอพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติที่กว้างขวางและระบบจัดเก็บรูปแบบอื่นๆ

 • ระบบสายพานลำเลียง

  ระบบสายพานลำเลียง

  Daifuku พร้อมนำเสนอระบบการขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยลดความต้องการแรงงานในพื้นที่การผลิตและการกระจายสินค้า

 • ระบบคัดแยกและเลือกสิ่งของ

  ระบบคัดแยกและเลือกสิ่งของ

  Daifuku มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบประสิทธิภาพเยี่ยมให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าและความถี่ในการขนส่งที่ต่างกันไป

 • ระบบไอที

  ระบบไอที

  Daifuku ได้สร้างสรรค์ระบบบริการสินค้าคงคลังและระบบสนับสนุนการทำงานที่มีความถูกต้องโดยใช้ทรัพยากร WMS และ ICT อื่นๆ

pageTop