Hini Arata Kan

Hini Arata Kan เป็นศูนย์สาธิตเต็มรูปแบบที่ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับระบบการจัดการวัสดุและอุปกรณ์โดยตรง พนักงานที่มีประสบการณ์ของเราสาธิตระบบการจัดเก็บ การขนส่ง และการคัดแยกสำหรับการใช้งานด้านการผลิตและลอจิสติกส์ต่างๆ