ความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา

จุดแข็งของเราอยู่ที่การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภายในองค์กร และะระบบสนับสนุนที่ครบวงจรสำหรับลูกค้า โดยรวมถึงการให้คำปรึกษา, การออกแบบ, การผลิต, การติดตั้ง และการบำรุงรักษา Daifuku สั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตและการรวมระบบมากมาย สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยรวมถึงการออกแบบระบบที่มีความต้องการที่ซับซ้อน และการปรับเปลี่ยนในสถานที่เมื่อเกิดปัญหา เราจะสร้างจุดแข็งเหล่านี้ให้อยู่ในระดับโลก เพื่อบรรลุความสำเร็จต่อไปท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือด

จุดแข็ง 1โซลูชันทั้งหมด

ด้วยประสบการณ์มากมายในฐานะผู้ผลิตและผู้รวมระบบอัตโนมัติ Daifuku ขอนำเสนอโซลูชันการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด วิธีการเข้าหาแบบ end-to-end ของเราหมายถึง เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกขั้นตอน - การให้คำปรึกษา, การออกแบบ, การผลิต, การติดตั้ง, การดำเนินงาน และบริการหลังการขาย

การช่วยเหลือทั้งหมด
Daifuku ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงบริการหลังการขายและการต่ออายุระบบ
ทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ
พนักงาน (โดยรวม)
0
เราเสริมกำลังให้กับองค์กรโดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย
  • * ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
บริการหลังการขาย
0 ชั่วโมง ต่อวัน
0 วัน ต่อปี
บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไขของเราช่วยให้มั่นใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและการดำเนินงานของลูกค้าจะดำเนินไปอย่างราบรื่น

จุดแข็ง 2ความสามารถทางเทคนิค

นอกจากการพัฒนาภายในองค์กรของเราแล้ว Daifuku ยังมีความกระตือรือร้นในการส่วนร่วมพัฒนาร่วมกับองค์กรต่างๆ มากมาย รวมถึงมหาวิทยาลัยอีกด้วย ด้วยความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด Daifuku จึงมุ่งมั่นที่จะค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ

ค่าใช้จ่าย R&D
¥ 0 พันล้าน
ด้วยความที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย Daifuku มองหาช่องทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและช่วยให้กระบวนการผลิตมีความคล่องตัว
  • * ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
สิทธิบัตรที่มีอยู่
0
ความสามารถในการพัฒนาของ Daifuku สะท้อนให้เห็นถึงสิทธิบัตรมากมายที่มีอยู่ทั่วโลก
  • * ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
สแควร์รูทของ DX
เราพยายามสร้างมูลค่าใหม่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและ Daifuku Group
  • *AI, IoT และ Sym3 คือกุญแจ

จุดแข็ง 3การตอบสนอง

เราจัดหาระบบการจัดการวัสดุที่หลากหลายให้กับอุตสาหกรรมมากมายทั่วโลก รวมถึงการผลิต, การขนส่ง, คลังสินค้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกประเภท เช่น ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ยา, อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆ เราสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ซัพพลายเออร์ระบบชั้นนำของโลก (เชิงยอดขาย)
No.1
9 ปีติดต่อกัน
เราเป็น No.1 ของโลกในอุตสาหกรรมการจัดการวัสดุเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน
  • *ที่มา: การสำรวจ “ซัพพลายเออร์ระบบการจัดการวัสดุ 20 อันดับแรก 2566” โดยนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Materials Handling ในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม 2566
ธุรกิจของเรา
Intralogistics,
ห้องสะอาด, ยานยนต์,
สนามบิน, Auto Wash,
อิเล็กทรอนิกส์
โซลูชันของเราช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการด้านลอจิสติกส์และช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายอื่นๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม
โปรแกรมการรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
0 สินค้า
โปรแกรมการรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ Daifuku ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
  • * ณ เดือนพฤษภาคม 2566

จุดแข็ง 4ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

Daifuku เป็นบริษัทระดับโลก โดยมีการดำเนินงานนอกประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 67% ของยอดขายรวมของกลุ่ม ด้วยสำนักงานใน 24 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก Daifuku กำลังขับเคลื่อนการผลิตในระดับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก

อัตราส่วนการขายนอกประเทศญี่ปุ่น
0%
ในปี 2565 การดำเนินงานของเรานอกประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนมากกว่า 67% ของยอดขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัท
  • * ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
เครือข่ายทั่วโลก
0 ประเทศและภูมิภาค
นอกจากการขยายจำนวนโรงงานผลิตแล้ว Daifuku ยังดำเนินงานผ่านบริษัทในเครือ 61 แห่งทั่วโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
  • *ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
อัตราส่วนพนักงานนอกประเทศญี่ปุ่น
0%
เราคือองค์กรระดับโลกที่กำลังเติบโต บุคลากร Daifuku Group ประมาณ 70% อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น
  • * ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา