ข้อความจาก CEO

ข้อความจาก CEO

เปลี่ยนแปลงคุณค่าเพื่อเข้าถึงสังคมแห่งความยั่งยืน

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2480, Daifuku พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจัดการวัสดุด้วยการติดตั้งจำนวนมากในงานอุตสาหกรรมการผลิต, กระจายสินค้า และการบริการ ในปัจจุบัน Daifuku มีสำนักงานขายและโรงงาานผลิตทั้งหมด 25 ประเทศ/ภูมิภาค โดยมีอัตราส่วนขายนอกประเทศญี่ปุ่น 67% ของยอดขายทั้งหมด

ขณะนี้ ระบบการจัดการวัสดุกลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ และยังกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการกับปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น การขาดแคลนแรงงานและปัญหาคอขวดในการผลิต กลุ่มบริษัทจะเดินหน้าพัฒนาโซลูชันด้านโลจิสติกส์ขึ้นไปอีกขั้น ที่จะตอบรับปัญหาและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

ภายใต้แผนการดำเนินการธุรกิจ 3 ปีของเรา การปฎิรูปมูลค่า 2566 ที่จะดำเนินการในเดือนมีนาคม 2567 เราจะปฏิรูปคุณค่า Daifuku เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด นอกจากนี้ เราจะอุทิศตนเพื่อประสบความสำเร็จ SDGs และสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนผ่านธุรกิจของเรา

Hiroshi Geshiro ประธานและ CEO
Daifuku Co., Ltd.

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา