แผนผังเว็บไซต์

โซลูชัน

Intralogistics

ห้องปลอดเชื้อ

ยานยนต์

สนามบิน

Automated Guided Vehicle

โซลูชันพาวเวอร์ซัพพลายไร้สาย

เครื่องล้างรถยนต์

โซลูชั่น RFID

กรณีศึกษา

เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์

อภิธานศัพท์การจัดการวัสดุ (English)

ธุรกิจ / ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อความจาก CEO

ธุรกิจของเรา

ความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา

เกี่ยวกับ Daifuku

นโยบายขององค์กร

แบรนด์

การบริหารจัดการ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทในกลุ่ม

ความยั่งยืน

ข่าวความยั่งยืน

ข้อความจาก CEO

สารจากเจ้าหน้าที่ความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าของไดฟุกุ

ความยั่งยืนของ Daifuku

สิ่งแวดล้อม

ทางสังคม

ธรรมาภิบาล

ข้อมูล ESG

การประเมินจากภายนอกบริษัท

รายงานความยั่งยืน

นโยบายกองบรรณาธิการ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ดัชนีมาตรฐาน SASB

ดัชนีการสำรวจ ESG

สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

Daifuku Eco-Products

ความยั่งยืน (English)

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจัดการ

ห้องสมุด

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลหุ้น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ DAIFUKU

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

แผนผังเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ (English)

DAIFUKU Square

ศูนย์แสดงสินค้าตัวอย่าง

Hini Arata Kan

ติดต่อเรา

สังเกต

ข้อมูลที่คุณกำลังจะเข้าถึงไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการเข้าถึงข้อมูลแสดงว่าคุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา