ศูนย์แสดงสินค้าตัวอย่าง

ศูนย์แสดงสินค้าตัวอย่าง Hini Arata Kan ของ Daifuku ได้จัดแสดงระบบขนถ่ายวัตถุดิบไว้กว่า 150 แบบ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่รวมกันกว่า 400 ผลิตภัณฑ์จาก Daifuku และผู้ให้บริการโลจิสติกส์กว่า 40 ราย

pageTop