Sự đổi mới

Các công nghệ, hệ thống và giải pháp tiên tiến của Daifuku đáp ứng nhu cầu thị trường luôn thay đổi và liên tục mang lại sự đổi mới để vượt qua những thách thức lớn. Chúng tôi tiết lộ thêm về một số bước đột phá sẽ định hình tương lai.

GTP được sử dụng để tối ưu hóa đáng kể việc chọn đơn hàng

Jupiter Shop Channel Co., Ltd., công ty mua sắm trên TV hàng đầu của Nhật Bản, đã mở một cơ sở hậu cần hiện đại ở Funabashi, tỉnh Chiba vào tháng 4 năm 2022. Chúng tôi đã yêu cầu Jun Takei từ Nhóm kiểm soát vận chuyển của Bộ phận hậu cần thuộc Bộ phận hành chính doanh nghiệp để cho chúng tôi biết thêm về nó.

  • Sự đổi mới

Đọc thêm

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.