chủ đề

Một loạt các tin tức từ Tập đoàn Daifuku.

ĐẶC SẮC

Xây dựng Tầm nhìn Dài hạn của Daifuku, Driving Innovative Impact 2030 và Kế hoạch Kinh doanh Bốn Năm cho năm 2027

Daifuku đã vạch ra khát vọng của mình cho năm 2030 trong tầm nhìn dài hạn, nhằm vượt qua các ranh giới thông thường và đạt được mức tăng trưởng đáng kể cả về giá trị kinh tế và xã hội. Bài viết này giới thiệu ngắn gọn những điểm chính của tầm nhìn cũng như kế hoạch kinh doanh 4 năm cho năm 2027 được xây dựng cùng với tầm nhìn.

  • Chủ đề

Đọc thêm

Khai trương Trung tâm Trình diễn Hệ thống Sân bay và AGV tại Michigan, Hoa Kỳ

Daifuku đã khai trương Trung tâm Đổi mới Sân bay & AGV, một trung tâm trình diễn hệ thống sân bay và Phương tiện Dẫn đường Tự động (AGV), tại Novi, Michigan. Tòa nhà này cũng đóng vai trò là cơ sở đào tạo để khách hàng học cách vận hành và bảo trì AGV, loại xe đang có nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường.

  • Chủ đề

Đọc thêm

Daifuku thông báo khai trương nhà máy sản xuất mới

Daifuku mở nhà máy sản xuất mới ở Michigan, Hoa Kỳ, hợp nhất ba nhà máy của mình. Nhà máy sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các hệ thống xe dẫn đường tự động (AGV) cũng như các hệ thống khác cần thiết để tự động hóa các sân bay. Nó được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể năng suất sản xuất và sẽ tạo thành cốt lõi cho hoạt động của sân bay Daifuku ở Bắc Mỹ.

  • Chủ đề

Đọc thêm

Để ý

Thông tin bạn sắp truy cập không phải để phát hành, xuất bản hoặc phân phối tại Hoa Kỳ. Bằng cách tiếp tục truy cập thông tin, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không ở Hoa Kỳ.